Především emoce nyní cloumají aktéry kauzy, která ale není nová. Jen se
o ní znovu začalo hovořit loni na sklonku roku, v souvislosti se záměrem postavit bytový dům mezi rodinnými domy v ulicích Čapkově, Ulri〜chově a Na Chmelnici.
„Myslím, že by bylo vhodné se blíže seznámit s projektem bytového viladomu,“ míní Monika Pokorná, dcera Františka Kučery, majitele části stavební parcely – s tím, že projekt odpovídá všem právním předpisům z oblasti stavebnictví a je v souladu
s platným územním plánem.
To potvrdil včera také místostarosta Roman Tichovský. „Neodpovídá ale konceptu nového územního plánu,“ upozornil.
„Je ale schválen městským architektem, a to ještě dříve, než o stavební uzávěře na našem pozemku jednalo zastupitelstvo města,“ oponuje Monika Pokorná. Za normálních okolností by se ke stavbě zastupitelstvo vůbec nemuselo vyjadřovat a vše by bylo projednáváno v rámci stavebního řízení. Na zastupitelstvu byla ale kauza otevřena, protože se do ní vložili tamní obyvatelé se svými protesty. Těm vadí především výška domu a stín, který by vrhal na okolí.
Podle příznivců stavby dům nezastíní okolí více, než je povoleno. „Dokonce stávající domy a stavby si navzájem stíní daleko více, než by jim stínil navrhovaný dům,“ tvrdí Pokorná a je přesvědčena, že odpůrci stavby vystupují tendenčně. „Bydlení, které by tam mělo vzniknout je bohužel znakem tohoto století. Pokud chce někdo bydlet v klidné lokalitě bez sousedů, měl by se odstěhovat na venkov,“ sdělila Pokorná.
To, zda se dům stavět bude, či nikoli rozhodne rada města. Ta může na území uvalit takzvanou stavební uzávěru.