„Kromě přivaděče, který jsme museli dokončit, čistírny odpadních vod a odbahnění rybníka vedení města pro lidi nic za posledních deset let neudělalo,“ vyčetl Petr Hostek předešlým vládám Benešova s tím, že teď je potřeba to dohnat.

Podle bývalého starosty Jaroslava Hlavničky je ale takto sestavený rozpočet, jemuž slabá opozice nedokázala zabránit, naprostý nesmysl. „Tento názor není politikum, jak nám je stále podsouváno. Jsme technokrati, a tak skutečnost jen konstatujeme,“ řekl. „V rozpočtu by měly být jen investice, které je město schopno reálně prostavět. Nyní jsou tam vlastně všechny akce, vyjma atletického stadionu, které jsme připravovali už my. Chtěli jsme je realizovat postupně, s investicí 120 milionů ročně. A teď jsou všechny zařazené do jediného roku,“ uvedl Jaroslav Hlavnička.

Jednotlivé akce jsou rozděleny do oblastí podle zaměření. Nejvíce chce město letos utratit v dopravě a cestovním ruchu – 204 milionů. Největší položkou je tam 100 milionů na dopravní terminál, dalších 56 milionů na revitalizaci Tyršovy ulice. Ta běží už od poloviny listopadu, ale její dokončení ohrožují problémy prací v křižovatce Tyršovy a Husovy ulice. Tato část stavby měla skončit 13. března.

„Ulice je kvůli pracím zcela uzavřená, ale původní termín se kvůli povětrnostním podmínkám a komplikacím při technologickém postupu prací, prodlužuje do 30. Dubna,“ potvrdil Robert Novák z Odboru výstavby a územního plánování města.

Dalších 10 milionů město investuje do rekonstrukce Zapovy ulice. V ní došlo už před časem k havárii kanalizace a po její opravě město vylepšuje i samotnou silnici. Celých pět milionů bude Benešov stát projektová dokumentace na parkovací dům v Nádražní ulici. Tahle stavba byla původně součástí vzniku dopravního terminálu. Dotace, které mělo město na obě akce přislíbené, nakonec nezískalo, a tak obě stavby rozdělilo. Zatímco parkovací dům má vzniknout bez podpory, veškeré dotace město nasměruje jen do terminálu.

„Podmínkou toho, abychom se mohli o dotaci vůbec ucházet, je spousta administrativních záležitostí, například i projekt. Stavba zamýšleného objektu musí být také v souladu s územním plánem,“ vysvětlil starosta Petr Hostek. „Naší výhodou je ale stoprocentní připravenost,“ dodal.

Další zásadní částky v letošních investicích města směřují do školství. Stavba Základní a praktické školy v Hodějovského ulici přijde město na 50 milionů korun. Dalších deset pak bude stát projektová dokumentace a realizace odvodnění spodní části Základní školy v Jiráskově ulici.

Také oblast tělovýchovy a zájmové činnosti má letos velké investice. Tou největší je 43 milionů pro atletický stadion. Pětadvacet milionů bude stát úprava parku Klášterka a přes 18 milionů renovace fotbalového stadionu u Konopiště.

Přes 36 milionů město vloží také do kultury a sdělovacích prostředků. Jen všechny práce na rekonstrukci KD Karlov spotřebují 32,5 milionu.

Výběr z investičních výdajů města Benešova

V tabulce jsou jen investice 5 a více milionů. Částky jsou uvedené v tisících - tj. 204 315 = 204 315 000 Kč

Cestovní ruch, doprava, komunikace celkem 204 315
Dopravní terminál Benešov 100 000
Revitalizace Tyršovy ulice - parter 56 000
Parkovací dům nádraží (projekt) 5 000
Rekonstrukce ulice Zapova 10 000
Tělovýchova, zájmová činnost celkem 109 300
Atletický stadion Sladovka (projekt i realizace) 43 600
Skatepark, Workout, Parkour, Tenisové kurty, Pumptrack, parkoviště (Sladovka) 8 000
Dětské dopravní hřiště Sladovka vč. obslužné budovy 5 500
Renovace fotbalového stadionu (rozšíření ploch - realizace) 18 120
Klášterka - úprava parku 25 000
Školství celkem 66 550
ZŠ Jiráskova - odvodnění (projekt i realizace) 10 000
ZŠ a PŠ Konopišťská - rekonstrukce budovy Hodějovského 50 000
Komunální služby a územní rozvoj celkem 33 080
Občanská vybavenost Vnoučkova - dočasné řešení tržnice 8 000
Nákup pozemků 10 000
Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem 6 170
Dům služeb sociální péče 6 170
Všeobecná veřejná správa a služby celkem 32 281
Stavební úpravy Zelený strom pro potřeby MÚ (kanceláře) - II. a III. etapa 5 000
Řízení příspěvkových organizací 5 030
Elektronické služby města Benešov  9 251
Bytové hospodářství celkem 26 230
Výměna oken Vlašimská 1796, 1921-8 10 000
Přizateplení Pražská 1688 5 000
Kultura, sdělovací prostředky celkem 36 180
Zateplení KD Karlov (tepelný audit a zateplení) 6 000
Rekonstrukce vzduchotechniky KD 16 500