Podle benešovského místostarosty Romana Tichovského má město sice zajištěno skládkování na jiných úložištích ve Voticích nebo u Trhového Štěpánova, ale pouze dočasné. Navíc to bude dražší než provoz vlastní skládky. Konečným řešením problému tak bude nejspíš odvoz odpadků do spalovny. A kvůli transportu Benešov potřebuje místo, kde se odpad z různých míst nejdříve přetřídí.

Ve spolupráci se svou obchodní společností Technické služby Benešov (TS) proto město připravuje projekt nové technologické linky, k němuž připojilo i studii vlivu zařízení na okolí. „Ta vyřeší budoucí nakládání se směsnými komunálními a dalšími energeticky využitelnými odpady v souladu s platnými zákony,“ uvedl ředitel TS Bohumil Rataj a připomněl, že koncepci nakládání s odpady schválil za své území také kraj.

Ve středních Čechách má vzniknout síť sběrných dvorů a překládacích stanic, z nichž se pak bude odpad vozit do spaloven v Mělníku, Praze nebo Českých Budějovicích. Regionální nebo obecní spalovny stavět nelze. „Proto není v současné době jiná možnost, než komunální odpad v rámci odděleného systému sběru maximálně vytřídit, přeložit a odvézt ve velkoobjemových kontejnerech do spalovny,“ připomněl Rataj.

Ilustrační foto
SOUHRN ZPRÁV Z REGIONU: Bezplatně a anonymně si lze nechat poradit v Benešově

Jako nejvýhodnější se podle radnice jeví právě lokalita u Mariánovic, mezi původně zvažované lokality přitom patřila také místa v Tužince, Černém Lese nebo na Kavčíně. „Podle územního plánu jde v Mariánovicích o území pro průmyslovou výrobu, umožňující plánované využití bez nutnosti změny územního plánu. Území je součástí průmyslové zóny Černý les a navazuje na průmyslovou zónu Křižíkova. Má bezproblémové připojení na silniční síť jihovýchodního obchvatu města i možnost využití železniční vlečky, dobře dostupné je i pro občany,“ vysvětlil ředitel TS.

Ještě více argumentů, ale proti záměru, má i spolek Zdravý Benešov, podpořený podpisy pětadevadesáti občanů. Lidé z Mariánovic, kde nejbližší domy stojí necelých sto metrů od místa zamýšleného zařízení, se bojí zejména hluku a emisí z vozidel, která mají odpad navážet i odvážet. Obavy mají například i z radonu, hlodavců, polétavého prachu, karcinogenních látek - a nakonec i z ekonomického znehodnocení svých nemovitostí.

„Ve studii není zohledněna stávající hluková zátěž z vlakové trati a průmyslových objektů v okolí, především betonárky, která nás každé ráno budí hlukem. Vypočtená akustická zátěž zařízení je i bez těchto současných vlivů na samé hranici limitů,“ uvedl předseda spolku Zdravý Benešov Jiří Knap, podle kterého působí studie, pokud nevychází z reálného měření a nezahrnuje i některé současné akustické vlivy, jako účelová k prosazení projektu.

Veřejný test point v Brně
Počet nakažených je znovu menší než před týdnem. PES je stále na třetím stupni

To však předkladatelé záměru odmítají. „Odpad nebude nikde skladovaný na haldách. Co se přiveze, se také odveze. Všechna zařízení budou v krytých halách, v nichž se bude odpad také zpracovávat. To musí splňovat veškeré hygienické, emisní a hlukové limity,“ uvedl Bohumil Rataj a připomněl, že podobná zařízení jsou v Rakousku nebo Německu běžně v centrech měst bez dopadů na životní prostředí a život občanů v okolí.

Celkové náklady na stavbu jsou odhadovány na 190 milionů korun, město přitom předpokládá využití domácích i evropských dotací. Ve druhé polovině příštího roku by chtělo mít zpracovanou dokumentaci pro územní rozhodnutí a vydáno územní rozhodnutí.

Zjišťovací řízení Krajského úřadu Středočeského kraje však rozhodlo, že záměr má významný vliv na životní prostředí a bude dále posuzován podle zákona EIA. To by mohlo realizaci záměru o řadu měsíců oddálit nebo ho dokonce zastavit.