Ten vznikl a funguje v rámci Operačního programu zaměstnanost. Peníze na něj získávají sídla z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

„Například v období od začátku prosince 2017 do konce listopadu následujícího roku projekt ve Vlašim podpořil dvě pracovní místa veřejně prospěšných prací částkou 360 tisíc korun,“ uvádí web města Vlašimi s tím, že výše příspěvku z Evropského sociálního fondu v tomto případě činila přes 82 procent co byla částka přes 296 tisíc korun. Zbylé náklady pak Vlašim získala ze státního rozpočtu.

Uvedená pracovní místa Vlašim vytvořila zejména se zaměřením na úklid a údržbu veřejných prostranství, komunikací a zeleně ve městě. Cílem takových míst je zaměstnat obtížně umístitelné osoby na volném trhu práce. Podle webu města se jedná především o osoby s nižší úrovní vzdělání, dlouhodobou nezaměstnaností, vyšším věkem případně se zdravotním omezením, kterým tak bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu.

"Letos zaměstnáváme tyto osoby u kamer městské policie, při pracích na údržbě zámeckého parku a také na úřadě při termínovaných pracích na dobu určitou," potvrdil vlašimský starosta Luděk Jeništa. Takto podpořená pracovní místa jsou zejména přínosem k celkovému zlepšení vzhledu a životního prostředí města a v neposlední řadě i významnou finanční pomocí městského rozpočtu.

Obdobně možnost financování využívají také v Benešově. Město letos podalo žádost o dotaci z Evropského sociálního fondu na tvorbu podpůrných koncepčních dokumentů k trvale udržitelnému rozvoji. Prozatím je projekt ve fázi hodnocení. „Jedná se o výzvu Operační program zaměstnanost pro územní samosprávné celky. Celková alokace prostředků v této výzvě je 285 milionů korun,“ potvrdila tajemnice městského úřadu Magda Zacharieva.