Ten vznikl a funguje v rámci Operačního programu zaměstnanost. Peníze na něj získávají sídla z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

„Například v období od začátku prosince 2017 do konce listopadu následujícího roku projekt ve Vlašim podpořil dvě pracovní místa veřejně prospěšných prací částkou 360 tisíc korun,“ uvádí web města Vlašimi s tím, že výše příspěvku z Evropského sociálního fondu v tomto případě činila přes 82 procent co byla částka přes 296 tisíc korun. Zbylé náklady pak Vlašim získala ze státního rozpočtu.

Z Podblanického kreativního jarmarku.
Oblíbenost Podblanického kreativního jarmarku roste každým rokem

Uvedená pracovní místa Vlašim vytvořila zejména se zaměřením na úklid a údržbu veřejných prostranství, komunikací a zeleně ve městě. Cílem takových míst je zaměstnat obtížně umístitelné osoby na volném trhu práce. Podle webu města se jedná především o osoby s nižší úrovní vzdělání, dlouhodobou nezaměstnaností, vyšším věkem případně se zdravotním omezením, kterým tak bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu.

"Letos zaměstnáváme tyto osoby u kamer městské policie, při pracích na údržbě zámeckého parku a také na úřadě při termínovaných pracích na dobu určitou," potvrdil vlašimský starosta Luděk Jeništa. Takto podpořená pracovní místa jsou zejména přínosem k celkovému zlepšení vzhledu a životního prostředí města a v neposlední řadě i významnou finanční pomocí městského rozpočtu.

Obdobně možnost financování využívají také v Benešově. Město letos podalo žádost o dotaci z Evropského sociálního fondu na tvorbu podpůrných koncepčních dokumentů k trvale udržitelnému rozvoji. Prozatím je projekt ve fázi hodnocení. „Jedná se o výzvu Operační program zaměstnanost pro územní samosprávné celky. Celková alokace prostředků v této výzvě je 285 milionů korun,“ potvrdila tajemnice městského úřadu Magda Zacharieva.

Nové porodní boxy v porodnici benešovské Nemocnice Rudolfa a Stefanie.
Benešov už spolupracuje i s ústavem v Podolí