Doba nic nedělání ale neplatí pro víčka od PET lahví, které mohou dobrovolníci nosit do redakce Benešovského deníku kdykoliv, bez ohledu na to, jaký je měsíc.

Už celé dva roky totiž redakce Benešovského deníku spolupracuje s rodinou malého Mirka Piskače z Benešova, který trpí dětskou mozkovou obrnou. A právě odevzdáním různobarevných víček od plastových lahví mohou dobří lidé nepřímo pomoci Mírovi ke zlepšení jeho zdravotního stavu. Uzávěry, které „sběrači" doručí do redakce Deníku, redaktoři předají rodině, která peníze, jež získá jejich odevzdáním do sběrny, použije především na rehabilitace, které malému, velkému bojovníkovi tolik pomáhají.

Za více než dva roky, co Benešovský deník sbírku vyhlásil nashromáždily školy, spolky, ale i velké množství jednotlivců víčka už v řádech několika tisíc kilogramů.

Odevzdat uzávěry je možné od pondělí do pátku mezi 8 až 16 hodinou v redakci Benešovského deníku, Na Bezděkově 2056, Benešov.