Ke včerejšímu poledni se k otázce, zda souhlasí s privatizací bytového fondu v Benešově, vyjádřilo na webu města 570 lidí. Přes dvě stovky, přesně 207 z nich, napsalo, že souhlasí. Dalších 363 řeklo prodeji NE. V papírové části ankety prodávat nechce 228 lidí. Pro ANO se vyjádřilo jen 47.

Problém privatizace části městských bytů, jichž má Benešov v držení 1873, spočívá vlastně pouze na jejich ceně. Nikdo z radnice, od začátku tisíciletí, kdy se uskutečnila první a také dosud poslední privatizace městského bytového fondu, už nechce zabřednout do potíží, které na radnici dopadají i v současnosti. Problémy se zrodily s tím, že město prodávalo v dobré vůli jen jednotlivé byty. Nikoliv celé domy. Z toho pak pramení schizofrenní situace, kdy objekt patří nadále městu, ale byty vlastní soukromníci a dokonce v některých domech, oni i bytové družstvo.

Od té doby tohle už chybu nechtělo žádné vedení města opakovat. Privatizační pokusy proto už pokaždé směřovaly k prodeji celých domů. Družstvu či spolku nájemníků vytvořených právě k tomu účelu. Jenže po loňské zákonné úpravě pravidel prodeje obecního majetku, nelze takovým byty subjektům prodávat se slevou.

„Pro obě strany musí být transakce výhodná. V navrhované podobě je pro nájemníky nevýhodná,“ připomněl bývalý místostarosta Benešova Roman Lajpert problém současné privatizační snahy.

Přesto i tahle zamotaná situace by možná mohla mít šťastný konec. Pro obě strany. Prodej městských bytů by se však musel znovu vrátit na začátek, tedy prodej jednotlivých bytů.

„Pokud by se prodávalo po jednom bytě, slevy by bylo možné uplatnit. Ale v rámci celého domu by sleva byla nakonec nulová,“ připomněl zastupitel a někdejší místostarosta Zdeněk Zahradníček s tím, že za tržní cenu budou byty neprodejné.
Souhlasí s ním také Roman Lajpert, který připomněl pravidlo EU, veřejné podpory, díky které by město byty mohlo prodávat se slevou.

Naprosto jiný právní výklad pravidla veřejné podpory má ale vedení benešovské radnice. „Byty není možné prodávat se slevou, byť si to občané přejí. V dotazníku by většina z odpovídajících byty ráda koupila za polovinu nabízené ceny,“ tvrdí místostarostka Benešova Nataša Bruková s tím, že byty i další majetek města se nyní mohou prodávat, jen pokud to bude pro město výhodné a na základě odhadů a tržních cen v místě a čase obvyklých. „Nikdo z vedení města se nebude pouštět do nějakých experimentů nad rámec zákonů,“ upozornila politička.

Pořizovací cena za metr čtvereční je 19483 korun při stáří stavby 40 let. Cena bytu 3 + 1 tak může odpovídat částce přes 1,85, u bytu 2 + 1 zhruba 1,35 a 1 + 1 pak 0,88 milionu korun.