Zmíněný program zahrnuje nejen pečování o území, kde kuřička hadcová roste, ale i rozšíření povědomí veřejnosti o této rostlince. Ochranáři přírody z Vlašimi proto přišli s unikátním nápadem. Zájemci mohou tuto vzácnou rostlinku pěstovat i na svých zahrádkách. „Jsme zaměření především na zahrádkáře, kteří žijí v okolí lokalit, kde se kuřička vyskytuje. Což znamená kolem obcí Kamberk a Bernartice. Pěstovat kuřičku ale mohou obyvatelé celého Benešovska," uvedl projektový manažer programu Ondřej Pašek, který také komunikuje se všemi zájemci, kteří by unikát chtěli mít na své zahrádce.

Čtěte také: Drť z chodníků dokáže zabetonovat kanalizaci

Kuřička hadcová roste na hornině hadec a před samotným vysazením rostlinky na soukromém pozemku musí ochranáři nejdříve se zahrádkáři domluvit kompletní realizaci hadcové skalky. Přihlášení lidé tedy nedostanou samotnou sazeničku kuřičky, ale i horninu hadec. „Všechny potřebné věci přivezeme a skalku vyskládáme tak, aby se kuřičce dařilo. Zahrádkáři samozřejmě dostanou i návod na pěstování, budou jim pravidelně radit odborníci a také dostanou tabulku na plot nebo ke skalce s vysvětlením jejich role v záchraně rostliny," prozradil Ondřej Pašek s tím, že k jednotlivým zahrádkářům, kterých se doposavad přihlásilo sedm, budou ochranáři dojíždět od dubna.

Na vysázení kuřičky hadcové zareagovala i obec Kamberk, která spadá do území, kde se rostlina vyskytuje. Starostka Alena Jenšíková by ráda květinu vysadila uprostřed obce, u autobusové zastávky, kde je v tuhle chvíli vytvořený malý parčík. „Souhlasili bychom s vysazením kuřičky i do centra obce Kamberk, ale nejdříve musíme vidět dané místo, kde by byla umístěná. Principiálně tomu nic nebrání. Budeme rádi, když bude kuřička vysazená i na území, kde bude veřejnosti přístupná a lidi si ji budou moci prohlédnout," reagoval Ondřej Pašek.

Projekt Život pro kuřičku, který financuje Evropská unie, se ale soustřeďuje především na území, kde kuřička hadcová přirozeně roste. Jsou to dvě lokality na Benešovsku a patří mezi chráněné. Jedna se jmenuje Národní přírodní památka Hadce u Želivky u Bernartic, druhá je nazvaná Národní přírodní památka u Hrnčíř u Kamberka. „Na území Hadce u Želivky jsme již přes zimu prořezávali nálety, aby květina měla dostatečně světla. V plánu máme i spásaní ovcí. Zvířata totiž sežerou byliny, které kuřičce stíní," pokračoval Ondřej Pašek.

Čtěte také: Benešovsko se lépe napojí na dopravu hlavního města

Na území Hrnčíř u Kamberka se aktuálně neděje nic. Ochranáři zde ale vyměřili oblasti, kde budou na jaře strhávat vrstvu humusu, který se na hadcovém podloží vytvořil. Díky humusu tam totiž rostou jiné rostliny než ty, které se specializují na hadec. „Budeme zde také prořezávat stromy, aby se stal les trochu světlejším," doplnil.

Na téma kuřička hadcová se konala v kamberské hospodě v únoru přednáška. V tuhle chvíli ale semináře již nebudou. Ochranáři přírody ale připravují ve spolupráci s Vodním domem v Hulicích výukové programy. „Tam také připravujeme hadcovou skalku, která bude sloužit lidem pro seznámení s touto rostlinou. Umístíme tam i různé informační panely. Jelikož ale v tuhle chvíli skalku vytváříme, teprve až příští rok bude kuřička vidět v celé své kráse," dokončil Ondřej Pašek.

Milovníci přírody ale mohou kuřičku hadcovou sledovat i v přírodě a to v lokalitě u Kamberka. Blízko hadcového území u Hrnčíř vede turistická stezka. Ochranáři zde nainstalovali i informační tabuli o kuřičce. Oproti tomu u Bernartic je vytvořené ochranné pásmo vodního zdroje Želivka, tam je na některé části plně zakázaný vstup. U silnice, která spojuje Bernartice a Borovsko, budou ochranáři během jara vytvářet také informační bod, turistický přístřešek, kde budou opět informační panely o kuřičce.

Čtěte také: Plavání bude povinné. Jsou bazény připravené?

Kuřička hadcová roste na hadcovém boru, což je vlastně společenství vzácných a ojedinělých druhů rostlin, který je samozřejmě přísně chráněný. Dvě oblasti na Benešovsku, v níž se nachází, jsou označené jako Národní přírodní památka. První oblast Hadce u Želivky leží na východě okresu v oblasti takzvaných dolnokralovických hadců na levém břehu vodní nádrže Švihov na řece Želivce. Druhou lokalitou je Evropsky významná lokalita Hadce u Hrnčíř. V minulosti se ještě kuřička vyskytovala na lokalitě přírodní památka Borecká skalka, kde však již vyhynula. Vzhledem k unikátnosti druhu a jeho omezenému výskytu je kuřička hadcová chráněna zákonem jak na české tak i mezinárodní úrovni.