„Ne všechna zvířata se podaří zcela vyléčit," informoval vedoucí záchranné stanice pro zvířata Stanislav Němec 
s tím, že úspěšnost léčení se pohybuje okolo padesáti procent.

Některým zvířatům zůstávají trvalé následky zranění, kvůli kterým by se v přírodě už sama neuživila. Zůstávají proto ve stanici už napořád.

Jiným se pomoci nepodaří pro příliš vážná zranění. Na průběh léčení divokých zvířat má navíc výrazný negativní vliv také stres.

Vypouštění vyléčených zvířat jen výjimečně probíhá pouhým otevřením dvířek voliéry. Zvířata je třeba vypustit v blízkém okolí míst, kde byla nalezena.

KAREL CHLUMEC


Celý článek najdete v tištěné podobě Benešovského deníku s datem 26. srpna.