„Víme, že si lidé udělali skládku nad bývalým autovrakovištěm Rudolf. Takže když začal fungovat sběrný dvůr, naši zaměstnanci všechno to harampádí, větve či suť naložili na auta a odvezli do Přibyšic s nadějí, že teď už budou občané jezdit s nepotřebnými věcmi jenom k nám,“ uvedl Bohumil Rataj, ředitel Technických služeb Benešov.

Jenomže i když mají Benešováci možnost využívat sběrný dvůr zdarma a ostatní lidé za mírný poplatek, netrvalo dlouho a skládka v přírodě se začala opět rodit. Staré květináče, pneumatiky, obnošené boty.

„To je prostě nešvar, kterého se někteří jedinci nikdy nezbaví. Raději něco vyhodí u silnice, než aby s tím dojeli na skládku. Proto vezmeme na jaře opět auta, lopaty a vyrazíme to po nich uklidit,“ posteskl si Rataj.

Podle slov ředitele benešovských technických služeb má policie snahu tyto rebely odhalit. Ale zároveň si je vědom toho, že přistihnout takovéhoto člověka při činu je velice obtížné.