To je akciová společnost, jejímiž akcionáři jsou obce a města, které vodu z Želivky odebírají. Devadesát procent patří Praze, drobné podíly pak drží desítky radnic ze středních Čech – a částečně i z Vysočiny. Právě tato společnost by se měla stát rozhodujícím investorem chystané stavby, zopakoval již dříve představené plány náměstek hejtmanky Miloš Petera (ČSSD), který má na starosti oblast životního prostředí a zemědělství.

„Přivaděč umožní připojení obcí ohrožených nedostatkem vody na kapacitní skupinové vodovody se zdrojem na vodní nádrž Švihov na Želivce,“ vysvětlil Petera důležitost záměru. Vybudování přivaděče má tedy reagovat na problémy, které se zajišťováním pitné vody z místních zdrojů mají kvůli dlouhodobému deficitu srážek mnohé obce už dnes – a současně nabídnout jistotu, že po výstavbě dálnice nebude její okolí žíznit. Právě možné dopady stavby na vydatnost pramenů patří k argumentům odpůrců dostavby dálnice.

close Plánek vodovodního přivaděče podél trasy chystané části dálnice D3. info Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje zoom_in Přípravy na vybudování mohutného vodovodního potrubí podél dálnice běží již několik let. „Kraj zajišťuje zpracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby i související investorskou přípravu,“ sdělila v úterý Deníku Helena Frintová z kanceláře hejtmanky. Upřesnila, že kraj tedy obstarává všechny náležitosti potřebné pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí. Samotnou žádost by měl podávat až budoucí investor stavby. A právě chystané memorandum k tomuto postupu usnadní cestu.

Obě strany deklarují společný zájem na vybudování přivaděče vedeného podél D3, který propojí nynější vodárenské soustavy skupinového vodovodu Javorník – Benešov a Posázavského skupinového vodovodu napojeného na vodárenský systém Želivka. „Středočeský kraj zajistí prostřednictvím svých statutárních orgánů podporu při všech jednáních souvisejících s realizací záměru, zejména pak při jednání s orgány samospráv příslušných měst a obcí, vlastníky skupinových vodovodů a příslušnými dotačními místy,“ konstatoval náměstek hejtmanky Petera k zamýšlenému podílu kraje.

Memorandum má být uzavřeno na dobu neurčitou. Obě strany by pravidelně čtyřikrát do roka – vždy po třech měsících – měly vyhodnocovat výsledky spolupráce.