Pro vybudování kanalizace a vodovodu pro horní Beztahov zatím město stavební povolení nezískalo. Prodlevu způsobilo dědické řízení a konkrétně souhlas nových vlastníků pozemků. Naopak Správa železnic dala městu písemný předběžný souhlas s vedením vodovodu i kanalizace pod kolejištěm.

„Nyní musíme dokončit povolovací proces pro tyto stavby a hledáme pro ně vhodné dotace. Co se týče vodovodu, bylo mi na Státním fondu životního prostředí sděleno, že s ohledem na aktuální boj proti suchu budou dotace na výstavby vodovodu podporovány. Tyto investice chceme v každém případě realizovat společně, i když v případě kanalizací to bude již s dotacemi složitější, protože Amerika a Beztahov jsou sice jednotlivá sídla, ale jsou součástí Votic. Není proto možné jít cestou využití dotací pro malé obce,“ vysvětlil votický starosta Jiří Slavík.