Vrchní komisař Oddělení hospodářské kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování Benešov zahájil na pokyn benešovského okresního státního zastupitelství 8. ledna letošního roku úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku, ze kterého byli podezřelí tři manažeři Petrík, Zachoval a Mrva (předseda a dva členové představenstva neboli ředitel a jeho dva náměstci) nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov.


Koncem listopadu roku 2008 ukončili v nemocnici manažerské funkce. Při odchodu jim pak byly vyplacené odměny ve výši přesahující čtyři miliony korun. „V průběhu prošetřování případu vrchní komisař zajistil a prověřil manažerské smlouvy i další listinné materiály. Kromě podezřelých vyslechl ještě řadu dalších osob,“ informovala benešovská policejní mluvčí Zuzana Stránská.


Z provedeného šetření vyplynulo, že vyplacení odměn při odchodu z manažerských funkcí vycházelo z ustanovení jednotlivých manažerských smluv, které byly s členy vedení nemocnice uzavřené již v roce 2005, respektive v roce 2006. Tyto smlouvy za benešovskou nemocnici uzavřeli členové představenstva, podle názoru policejního orgánu v souladu se stanovami společnosti a zákoníkem práce.
„Skutečnost, že členové vedení nemocnice, manažeři, byli zároveň členy představenstva, neodporuje ani stanovám společnosti ani obchodnímu zákoníku či jinému právnímu předpisu,“ zdůvodnil kriminalista svůj verdikt.

„Na základě podrobného vyhodnocení všech zjištěných informací došel vrchní komisař k závěru, že vyplacení odměn manažerům společnosti Nemocnice R+S v době výkonu jejich funkcí došlo na základě smluvního vztahu a nedošlo tedy k naplnění skutkové podstaty výše uvedeného trestného činu. Případ proto ve středu 15. dubna podle trestního řádu odložil,“ konstatoval Zuzana Stránská.