Od té doby tam přibylo jen několik bytových domů. Stavba dalšího, jehož investorem není město, se tam má rozeběhnout v nejbližší době.

„Další dva investoři projevili zájem o stavbu bytových domů,“ potvrdil benešovský starosta Jaroslav Hlavnička ale upozornil, že nabídku na prodeji pozemků kvůli stavění v kasárnách radnice formou veřejné soutěže teprve připravuje. Domy by podle starosty měly vyrůst v návaznosti na ty stávající.

Co všechno by v celém prostoru mělo stavebně vyrůst, naznačuje regulační plán. Ten počítá zejména s výstavbou dalších bytových domů. S růstem počtu obyvatel je ale zřejmé, že na jihu Benešova musí přibýt ti občanská vybavenost. Regulační plán je však poměrně „vousatý, “ proto vedení města zvažuje jeho změnu.

„Regulační plán by se měl především zaktualizovat,“ potvrdil Martin Škvor z Odboru výstavby a územního plánování MěÚ Benešov a jeho oddělení územního plánování. „Kvůli tomu také v současnosti vzniká architektonická studie, která by měla sloužit právě pro změnu regulačního plánu,“ vysvětlil úředník.

Ani inovovaný regulační plán ale žádnou revoluci nepřinese. Prioritou dál zůstanou bytové a rodinné domy. Při současném politickém rozložení zastupitelstva se s téměř absolutní jistotou dá říci, že tam místo nenajde ani žádný „lunapark.“ Kromě bydlení by ale místo mělo poskytnout i dost prostoru pro sportovní vyžití.

Než všechny tyto plány město realizuje, nespíš uplyne ještě dlouhá doba. Zatím bude město tak, jako nyní využívat prostor i k uskladnění svého stavebního materiálu. Třeba žulových kostek z rekonstruovaných silnic. Hlídají je tam kamery.

„Že by někdo kradl z kasáren kočičí hlavy, nevím. Ono by to nebylo ani příliš jednoduché. Dlažba je na deponii ukládána i s ostatním materiálem odstraněným z rekonstruované silnice,“ řekl starosta Jaroslav Hlavnička.

Práci v kasárnách ale mají i strážníci Městské policie Benešov. Podle jejich velitele Radka Stulíka, je současná situace trochu zkomplikovaná tím, že areál je kvůli autobusům přesunutým z nádraží otevřený. „Bezdomovci, kteří prostor dříve obývali, už tam nejsou. Občas si tam zajdou udělat potlach, ale kolegové je z místa vykáží,“ dodal.