K těm značnou měrou přispívá i nedodržování pitného režimu, které způsobuje dehydrataci. To potvrdila i tisková mluvčí Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Petra Effenbergerová.

„O víkendu zaznamenali středočeští záchranáři značný nárůst výjezdů. Nebyly to jen běžné výjezdy, ale i takové, které přímo souvisely s velmi vysokými teplotami posledních dnů," uvedla tisková mluvčí středočeské ZZS s tím, že například v sobotu vyjížděli středočeští záchranáři ke staršímu muži s extrémní dehydratací a poruchami vědomí. Ten byl posádkou rychlé zdravotnické pomoci a lékařem z vozidla rendez-vous na místě odborně ošetřen, rehydratován, a poté přepravený do nemocnice.

Obdobný scénář se opakoval i u starší ženy, které přijeli zdravotníci na pomoc na koupaliště. Ta si stěžovala na celkovou slabost. Posádka rychlé zdravotnické pomoci jí poskytla ošetření a následně transportovala do nemocnice.

„V neděli pak přijali záchranáři výzvu k výjezdu ke staršímu muži na koupališti, který byl dehydratován s příznaky kolapsu. Muž byl poučen a na vlastní přání ponechán na místě. Stejně jako žena středního věku v kolapsovém stavu na fotbalovém hřišti. Ta také po ošetření posádkou rychlé zdravotnické pomoci odmítla transport do nemocnice a podepsala negativní reverz," pokračovala Petra Effenbergová.

Kdo naopak druhý víkendový den transport do nemocnice přijal, byla mladá žena, která zkolabovala v nákupním centru a krátce upadla do bezvědomí.

„U našich pacientů kontrolujeme dodržování pitného režimu nejen v těchto tropických dnech, ale po celou dobu jejich pobytu u nás," zdůraznila asistentka marketingu Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Jana Musilová.

„Ale samozřejmě, že v těchto dnech zdravotnický personál kontroly zvyšuje. Navíc na odděleních, kde není klimatizace, mají pacienti možnost i chlazených nápojů," dodala Jana Musilová.

Na dodržování dostatečného přísunu tekutin dbají například i v Domově seniorů v benešovské Villaniho ulici. Také tam dohlíží, aby jejich klienti vypili každý den několik litrů vody nebo čaje.

„Ne všichni senioři i v těchto nadprůměrně teplých dnech pociťují žízeň. Proto zdravotnický personál neustále klienty obchází a nabízí jim pití. Navíc, jelikož nejsou pokoje vybavené klimatizací, dohlížíme na to, aby byly všude zatažené žaluzie a dostatek čerstvého vzduchu," řekla zástupkyně ředitele benešovského DS Blanka Suchá.

Možná i proto nemusel zatím personál domova řešit jediný případ, kdy by se jejich seniorům zhoršil kvůli současnému nadprůměrnému teplu zdravotní stav.