Pro spoustu lidí je samozřejmě vykonávání obecně prospěšných prací daleko příznivější než nastoupit do vězení.
„Důvodem, proč se lidem zadávají obecně prospěšné práce, je snaha je vychovávat, proto se nedá paušálně říci, za jaké skutky jsou práce nařizované,“ uvedl mluvčí Okresního soudu v Benešově Václav Nekola.
V současné době v okrese Benešov vykonává obecně prospěšné práce 66 lidí. Mělo by jich být daleko více, jenže někteří práce vykonávat nechtějí. „Loni s námi nechtělo spolupracovat sedmačtyřicet klientů, jejich činnost jsme ukončili,“ sdělila Jitka Hrušková z Probační a mediační služby v Benešově.
Jedinou podmínkou, kterou musí splňovat společnost pro niž mohou odsouzení obecně prospěšné práce vykonávat je, aby se nezabývala komerční výdělečnou činností. Nejčastěji tedy jde o práci pro obce a města a pro instituce zabývající se vzděláváním, ochranou životního prostředí, tělovýchovou nebo kulturou.
„Pro město Benešov tito odsouzení dělají převážně venkovní údržbářské práce nebo i pomocnou administrativní činnost,“ informovala tajemnice benešovského městského úřadu Miluše Stibůrková.
Řada odsouzených si této příležitosti neváží a práci odbývá. „Někteří recidivují a je na ně potřeba zvýšený dozor vedoucího, i vykonávání práce bývá někdy na štíru,“ dodala Stibůrková. Pro město Benešov letos tyto práce vykonal jeden odsouzený, druhý pracuje nyní.
Na lidi, kteří zadanou práci nevykonají, ale existuje bič. „Za každé dvě započaté neodpracované hodiny dostane odsouzený jeden den nepodmíněného vězení,“ vysvětlil Václav Nekola s tím, že na provedení prací má klient jeden rok času.
Na to, jestli odsouzení skutečně přidělenou práci vykonávají, dohlíží hlavně zaměstnavatel. Další kontrolu provádí Probační a mediační služba, která pravidelně kontaktuje zaměstnavatele. „Kontrolu provádíme telefonicky nebo písemně, na osobní návštěvy nemáme dost času,“ sdělila Jitka Hrušková.
Místo, kde mají odsouzení určeno práce vykonat je vždy omezeno okresem jejich bydliště.

Prospěšné práce plní jen polovina odsouzených

Praha/ Ročně je v České republice k obecně prospěšným pracím odsouzeno kolem třinácti tisíc lidí. V loňském roce bylo tímto způsobem potrestáno jedenáct procent všech trestných činů. Svůj trest však vykonává pouhá polovina takto odsouzených.
„V současné době plní obecně prospěšné práce padesát až šedesát procent klientů. To číslo není příliš vysoké. Je to tak proto, že soudy často obecně prospěšné práce uloží i nevhodným osobám – řada z nich je trestána už poněkolikáté a o tento druh trestu ve většině případů nemají zájem. Soudci také občas uloží obecně prospěšné práce handicapovaným osobám, které je vykonávat nemohou,“ říká Eva Hošková z Probační a mediační služby, která na výkon obecně prospěšných prací dohlíží. Dodává, že v současnosti se připravuje analýza pro ministerstvo spravedlnosti, která má být východiskem pro zlepšení celé situace. Soud může v současné době uložit dospělému trest od padesáti do čtyř set hodin veřejně prospěšných prací.
Mladiství mohou dostat maximálně dvě stě hodin. Tento alternativní trest bývá ukládán za lehčí trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let. Výhodou obecně prospěšných prací je, že člověku neberou jeho svobodu, a může tak i při výkonu trestu být ve styku s rodinou a přáteli. Nevypadne tak ze svého sociálního zázemí. Navíc po odpracování určených hodin se trest vymaže z trestního rejstříku, člověk má tedy větší šanci uplatnit se na trhu práce.

ZDENKA DVOŘÁKOVÁ