Studenti středních škol v těchto dnech finišují s podáním přihlášek na vysoké školy. Na většině z nich je termín 29. únor. O vysokoškolský diplom masově roste zájem. Za poslední roky se počet studentů zvýšil nebývale prudce.
„Celkový přehled nemáme, studenti si přihlášky zařizují sami, dnes už i elektronickou poštou. Mohu ale potvrdit, že se na vysokou školu hlásí úplně všichni. Samozřejmě, že si mapujeme i úspěšnost. V posledních pěti letech se našim absolventům daří, trvale nastoupilo k dalšímu studiu přes devadesát procent, loni dokonce rovných devadesát pět, což jsme rádi,“ uvedl ředitel benešovského gymnázia Zdeněk Zahradníček s tím, že zájem je všeobecně větší o humanitní obory než technické. „Největší asi o ekonomicko právní, učitelské, filozofickou fakultu, medicínu, farmacii či veterinu. V kurzu jsou i obory zemědělské,“ dodal Zdeněk Zahradníček.
„Co se týče minulého roku, hlásilo se k dalšímu studiu šedesát procent studentů a dostali se všichni, navíc na státní vysoké školy, ať už zemědělské, ekonomické nebo pedagogické. Z těch, co šli pracovat, jsme na úřadu práce měli pouze jednoho absolventa. Úspěšnost máme stabilně dost vysokou, uplatnění našich studentů je velice dobré,“ říká ředitelka OA Neveklov Soňa Veisová.
Většina absolventů zdravotnické školy v Benešově pokračuje ve studiu dál. „Hodně jich zůstává v oboru a hlásí se na vyšší a vysoké školy zdravotnické. Je to už několikaletý trend. Žáci si uvědomují, že vzdělání je jejich kapitál,“ říká ředitelka Jana Vaněčková.
Na vysoké školy si podává přihlášku i velké procento žáků z odborných škol. „Téměř padesát procent našich maturantů se hlásí k dalšímu studiu. Spektrum přihlášek je široké a docela zajímavé. Nejde jen o technické obory, ale i pedagogické či filozofické fakulty,“ informoval ředitel ISŠT Benešov Jiří Kotouč.
Také na SOŠ Benešov, Černoleská se k dalšímu studiu hlásí stále více studentů. „V poslední době se v tomto trendu pokračuje. Na vysokou školu si loni podalo přihlášku přes polovinu maturantů. Dvacet procent z nich se dostalo, což je na odbornou školu slušné. Převažuje veřejná správa, která se jako obor na fakultách objevuje stále častěji, pak ekonomické zaměření a v neposlední řadě i pedagogické školy. Ti, co se nedostali, studují na všech typy sociálně právní nástavby. Do zaměstnání šlo lidí méně, než jiné roky. Posun k dalšímu vzdělávání tu tedy je,“ uvedla ředitelka Soňa Jirušková.

Za podání jedné přihlášky zaplatí student v průměru 500 korun. Pokud si podá více přihlášek, musí sáhnout hlouběji do kapsy. „V současné době si studenti dávají v průměru tři až čtyři přihlášky. Není však výjimka, že se pojišťují a podají si třeba pět či šest přihlášek,“ podotkl Zdeněk Zahradníček.
Univerzitní vzdělání se tak stále více nabízí těm, kteří by na ně před několika lety nemohli ani pomyslet. Situace se ještě víc vyostří za pár let. To na vysoké školy přijdou slabé ročníky. Mohlo by pak dojít k paradoxní situaci, že se na ně dostane až 90 procent mladých lidí.