Nešvar, který se každý rok opakuje a každoročně při něm i přes varování hasičů přicházejí o život také lidé.

„Vypalování trávy není trestný čin, jedná se pouze o zakázaný způsob. Člověk tím porušuje předpisy o požární ochraně a trestným činem se to stává až v okamžiku, kdy se něco přihodí. Třeba začne hořet les nebo dojde k ohrožení lidského života,“ vysvětlil Josef Setnička, ředitel Hasičského záchranného sboru Benešov, který nevidí hlavní smysl v obavách lidí z udělování pokut, ale především v tom, že si uvědomí, jak může být vypalování trávy nebezpečné.

Nejčastější rizika jsou dvě. Nezvládnutý oheň může zapálit bezprostřední okolí nebo se člověk nadýchá kouře, který je jako droga, usne a už se neprobudí či dokonce uhoří.

„Když chcete něco pálit, je dobré si na internetu najít HZS Středočeského kraje, kde je i rubrika spalování hořlavých látek na volném prostranství. Tam zadáte čas pálení, místo, kontakt, a tím řádně nahlásíte svůj úmysl.

V případě, že nemáte internet, zavoláte na telefonní číslo 950 885 111 operační středisko Kolín a požádáte je o vyplnění formuláře,“ poradil Setnička s tím, že nejde jen o řádný postup při spalování biologického odpadu, ale i o bezpečnost.

„Někdo upozorní na kouř v dané lokalitě. Hasiči vám zavolají a pokud se nehlásíte, vědí, že není něco v pořádku a ihned vyrazí na místo a mohou vám třeba zachránit život,“ dodal na závěr ředitel HZS Benešov.