Hovořilo se tam například o územním rozvoji a bydlení, i s ohledem na zatím málo využité prostory Táborských a Pražských kasáren. Stranou nezůstaly ani doprava nebo bezpečnost ve městě, životní prostředí, podnikání, vzdělávání, kultura, sport nebo senioři. Jedno ze stanovišť bylo věnováno mladým od deseti do sedmnácti let a jejich pohledu na kvalitu života ve městě.

U každého stolu byl přitom garant z řad zaměstnanců městského úřadu, který odpovídal na dotazy. „Za každý tematický stůl pak byly vybrány dva návrhy vnímané občany jako nejdůležitější,“ připomněla Aneta Barešová, koordinátor projektu Zdravé město Benešov. Všechny návrhy pak účastníci fóra hlasováním seřadili podle priorit.

Výstupy z akce budou následně tématem veřejné ankety, z níž vzejde Deset největších příležitostí města: 10P.

„Mezi veřejností nejdiskutovanější témata patřil nesouhlas s umístěním překládací stanice komunálního odpadu v lokalitě Mariánovice, zahloubení silnice I/3 u Konopiště včetně zvýšení bezpečnosti na této komunikaci nebo bezpečnost a úprava městských parků, zejména toho u gymnázia,“ potvrdila Aneta Barešová.