„Považujeme tuto variantu vyhlášení veřejné zakázky v daném případě za nejefektivnější. Předpokládáme, že bude možné dosáhnout úspor,“ uvedla hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová.

Hala rozdělená do dvou prostor bude mít obdélníkový půdorys se severojižní orientací, plochu 19 krát 31 metrů a bude sedm metrů vysoká. Stejně je situovaná také historická budova střední školy, jejímž vlastníkem je město Benešov. Zázemí haly najdou její uživatelé v čele objektu.

Středočeský kraj vyhlásil výběrové řízení na dodavatele stavby už loni. Později – letos v květnu – ho ale zrušil. Jediný účastník nesplnil zadávací podmínku, jíž byla také předpokládaná hodnota veřejné zakázky, která byla stanovena jako limitní a nepřekročitelná. Proto bylo podle vyjádření kraje povinností zadavatele vyloučit tohoto účastníka ze zadávacího řízení.