„Úprava nájemní smlouvy bude obsahovat změnu v soupisu stavebních objektů na pronajímaných pozemcích v Benešově týkající se doplnění objektu o veřejné osvětlení,“ přibližuje shora uvedené zápis ze schůze městské rady.

Všechny výš uvedené kroky směřují k jedinému – už uvedené stavbě velkého kruháku U Topolu. Ten sice má být začátkem už léta zamýšleného jihovýchodního obchvatu města, ale jeho výstavba se v dohledné době, nejméně dalších deseti let, nejspíš vůbec nepohne.

„Jihovýchodní obchvat by měl stavět kraj, ale ten se nyní soustředí na severovýchodní obchvat města, na druhé straně Benešova,“ potvrdil místostarosta Roman Tichovský.

Proto je poněkud diskutabilní, proč velké kruhové křížení U Topolu nyní vůbec vznikne. Důvod k takové stavbě je vlastně prostý, ale také hodně závažný. Úrovňová křižovatka U Topolu je jednou z nejnebezpečnějších na celé trase silnice I/3 z Prahy na jih Čech. Ač to tak nevypadá, stalo se tam řada těžkých nehod, včetně těch s nejvážnějšími následky.

„Nová, kruhová křižovatka odstraní nevhodné řešení současné křižovatky s odbočování vlevo a také rozjíždění aut do kopce,“ doplnila Nina Ledvinová z tiskového oddělení ŘSD.

Stavební povolení pro turbokřižovatko U Topolu nabylo v závěru loňska právní moci a ŘSD nyní při výběrovém řízení hledá zhotovitele. Stavět by se mělo začít ještě letos.

„Pokud se proti výběrovému řízení nikdo neodvolá, stavba by mohla být zahájena v červenci,“ potvrdila Nina Ledvinová s tím, že samotnou stavbu odstartují přípravné práce v březnu s kácením stromů. „Poražen bude také topol, který křižovatce dal jméno,“ doplnila.

Příprava stavby křižovatky nebyla úplně lehká. ŘSD si muselo zajistit pozemky a muselo vyřešit také kuriózní případ. „Jeden z vlastníků pozemků odmítl podepsat smlouvu umožňující ŘSD vstup na jeho pozemek kvůli stavbě nového plotu, který s ním v uplynulých několika měsících ŘSD projednávalo,“ připomněla mluvčí.

Samotná stavba má stát ŘSD 75 milionů korun s DPH. Ředitelství silnic a dálnic chce stavbu dokončit ještě letos. Až se tak stane, pojedou odtud auta do Benešova směrem na Černý les a u druhého kruháčku u Mariánovic, se vrátí zpět do Křižíkovy ulice.