Od komunikace se totiž utrhl kus chodníku. Deset centimetrů široké praskliny jsou patrné také na druhém břehu. Na obou stranách se zhroutila část boční opěrné zdi.

„Rybník je kvůli rekonstrukci vypuštěný, ale při vydatném dešti, kdy jsme v Blanici měli druhý povodňový stupeň, se nádrž znovu naplnila vodou,“ popsal louňovický starosta Václav Fejtek s tím, že situaci místní hasiči monitorovali do jedné hodiny v noci.

Zborcení části hráze si starosta vysvětluje tím, že při částečném odbagrování usazenin ze dna došlo ke snížení tlaku na její konstrukci. Ta si pak začala po odtoku povodňové vody sedat a tím došlo k odtržení chodníku.

„Z bezpečnostních důvodů jsme hráz uzavřeli. Auta silnicí projížděla kyvadlově,“ vysvětlil při obhlídce místa starosta.V pondělí odpoledne se uskutečnila pracovní porada, se zhotovitelem a stavebním dozorem. Jednalo se o dalším postupu oprav a také o náhradě vzniklé škody. „Musíme hráz rychle odbagrovat, aby v případě dalších dešťů znovu nezadržovala vodu,“ upozornil Václav Fejtek.

O kolik korun více bude oprava nádrže stát, ukáže až další průzkum a především pokračování prací. Projekt sice počítal s překopáním tělesa hráze a umístěním bezpečnostního přelivu, ale například odtok přes požerák v koutě nádrže měl být řešený podvrtem. Ovšem v téhle situaci takové řešení už nepřipadá v úvahu.

Na financování rekonstrukce není radnice sama. Pomůže jí ministerstvo životního prostředí a možná i ministerstvo zemědělství. Projekt je připravený, proto má také městys přiklepnutou dotaci dva a půl milionu korun. Příspěvek ministerstva životního prostředí však bude stačit jen na zhruba třetinu nákladů.

Do tělesa hráze bylo před časem při stavbě kanalizace uloženo potrubí a hráz začala propouštět. Voda pak zaplavovala níže položené zahrady. Rybník byl proto dlouhodobě upuštěný.

Výšku jeho hladiny po rekonstrukci bude nastavovat nový požerák, tedy vypouštěcí zařízení. Do nové sypané hráze, stejně jako do zahrad směrem k řece Blanici, budou pod zem uloženy rámové betonové propustky. Ty budou schopny odvést až padesátiletou vodu. „Celkové náklady by měly přesáhnout sedm milionů korun,“ uvedl starosta.

Při rekonstrukci nádrže dojde samozřejmě i k odbahnění. Množství sedimentu je úměrné době, během níž obyvatelé domů ležících na vodoteči zásobující rybník likvidovali obsahy svých jímek prostřednictvím přepadů. Ty byly běžné ještě zhruba před deseti lety. Pak v Louňovicích vybudovali kanalizaci a postavili čistírnu odpadních vod.

Nejnákladnější částí projektu bude překopání hráze, po níž vede krajská silnice II/125 z Vlašimi do Tábora, a její opětovné uvedení do provozuschopného stavu. Změní se také zatím kolmé, kamenem vyzděné břehy, které spíš než rybník připomínají vesnickou požární nádrž. Místo nich bude mít rybník pozvolna sestupující břehy, které v letní sezoně umožní přístup do vody také plavcům.