Nejdůležitějším důvodem slávy bude historická událost, kterou tam lidé uchovávají v myslích už dlouhých osm století. Právě tak dlouho obec existuje. „Její výročí oslavíme při našem tradičním posvícení,“ uvedl střezimířský starosta Miloš Jelínek.

Aby nebylo málo důvodů k oslavám, přidá se premiérově také sraz místních rodáků.

Podle starosty není v České republice mnoho obcí nebo měst, která mají tak dlouhou historii jako Střezimíř. To dokládá také svědecký podpis Předslava ze Střezimíře pod jednou ze smluv krále Přemysla Otakara I. „Proto se k roku 1219, kdy je smlouva datována, hrdě hlásíme,“ dodal starosta.

Obec za osm století měla různé pojmenování. Říkalo se jí Střezemíř, Střeziměř, Střeziměřice nebo Střezoměřice.