„Celkem do Týnce přišlo za uplynulé čtyři roky, kdy jsme měli dohromady šedesát milionů korun na investice, dalších sto dvacet milionů dotačních korun,“ potvrdil místostarosta Bedřich Pešan.

Díky podpoře mohla vzniknout i přístavba ZŠ v Komenského ulici a také tamní nová tělocvična. Moderna za 90 milionů korun (65 milionů stála přístavba), se však nerodila snadno. S firmou, kterou si radnice ve výběrovém řízení na stavbu přístavby ZŠ najala, město ukončilo spolupráci. Dostavění krčku, jak se stavbě se třemi třídami mezi stávajícími dvěma školními pavilony říká, si pak vzala za své firma, které už vedle budovala tělocvičnu.

Další dotační peníze, až 25 milionů korun, dostane Týnec na dopravní terminál. Ten by měl začít vznikat ještě letos. Docela důležitá, i když nepříliš viditelná položka 8 milionů městských korun pomáhá v současnosti k sanování ekologické zátěže mezi obcí Chářovice a týneckou osadou Krusičany. Tamní skládka v lokalitě Vánovec začala průsaky ohrožovat své okolí.

K těm viditelnějším záležitostem patří i zateplení tělocvičny ve Zbořeném Kostelci nebo v současné době prováděná rekonstrukce se zateplením radnice a zdravotního střediska v ulici K Náklí.

„Práce na městském úřadu stojí dvacet milionů, dalších osm milionů pak zdravotní středisko,“ připomněl Bedřich Pešan.

Z akcí, které lze zařadit mezi ty využívané veřejností v rámci jejích volnočasových aktivit, stojí za zmínku workoutový areál v lesíku mezi týneckým sídlištěm Pánov a Chrástem nad Sázavou.

Zatím nepříliš systémově radnice řeší problém s nedostatkem pitné vody v místních částech Pecerady a Zbořený Kostelec. Místo stavby vodovodu poskytuje obyvatelům třicetitisícovou dotaci na vrtání vlastních studní.

„Máme ale také už vypsané výběrové řízení na prováděcí dokumentaci na stavbu vodovodu v uvedených místních částech,“ připomněl Pešan s tím, že dokončení záměru bude úkolem následujících politických reprezentací města.

Docela zásadním problémem posledních patnácti let bylo spolužití obyvatel města s přemnoženou smečkou 50 psů. Ta, žijící v zahradě rodinného domu v samém centru města, obtěžovala hlukem a také zápachem celé blízké i vzdálenější okolí.

„To, že se nám tohle podařilo, je pro obyvatele Týnce opravdu důležité. Nebylo to vůbec jednoduché a troufnu si říci, že to byla zásluha má a paní doktorky Čečilové,“ dodal komunální politik.

PODAŘILO SE
Přístavba ZŠ v Komenského ulici
Nová tělocvična u ZŠ Komenského
Zateplení tělocvičny ve Zbořeném Kostelci
Výstavba chodníku v místní části Čakovice
Vybudování nové šindelové střechy muzea v areálu týneckého hradu
Oprava křížku v Čakovicích a zvoničky ve Větrově
Zprovoznění toalet v Benešovské ulici
Příprava stavby dopravního terminálu
Sanace skládky komunálního odpadu u Krusičan
Výstavba workoutového hřiště v lesíku mezi Týncem a Chrástem
Ukončení patnáct let trvajícího divokého chovu padesáti psů v zahradě rodinného domu uprostřed města

NEPODAŘILO SE
Vytvoření funkčního centra města
Dokončení přístavby Základní školy v Komenského ulici, takzvaného krčku v termínu a za podmínek naplánovaných při startu akce
Výstavba chodníků z centra města do místních částí Pecerady, Zbořený Kostelec a Podělusy
Výstavba vodovodu pro obyvatele místních částí Pecerady a Zbořený Kostelec
Uspokojit více potřeb seniorů a to například i vybudování místa, kde by se mohli scházet
Vytvořit více parkovacích míst pro osobní auta
Získat více pozemků od rodiny někdejšího továrníka Františka Janečka, které bude možné využít pro investice města