Chtějí, respektive musí, dodržovat zákon o zákazu kouření v restauračních zařízeních. Současně s tím však porušují normu městskou. Samotný kuřák by jistě nebyl pro okolí přítěží. Jenže inhalovat cigaretový dým míří z barů celé skupiny lidí. S přibývajícím časem a růstem hladinky pak vytvářejí ve ztichlé ulici nepřeslechnutelný hluk.

„V zimě, když jsou na noc zavřená okna, to ještě jde. Ale v létě, kdy se spí kvůli čerstvému vzduchu s oknem otevřeným, je to hrozné. Hluk z ulice, hlavně hulákání, hlasitý smích a někdy dokonce rvačky, mě už mockrát vzbudily,“ uvedla žena bydlící v městském činžovním domě přímo proti vchodu do baru. Vyjádření poskytla jen pod podmínkou zachování anonymity.

Letité snahy komunálních politiků zamezit porušování vyhlášky zatím k definitivní nápravě, nevedly. Dílčí pokrok ale ve své výroční správě z loňska popsal velitel Městské policie v Benešově Radek Stulík.

„Zaměřili jsme se více na přestupky proti veřejnému pořádku a vyřešili proti roku 2018 o šedesát případů více,“ uvedl, ale přiznal, že na Malém náměstí je situace prakticky stále stejná. „Dochází tam k porušování občanského soužití spočívají v napadání, hluku a rušení nočního klidu,“ řekl velitel při radniční tiskovce.

Současně připomněl, že se problém dá řešit nejspíš už jen represí. „S vedením města jsme hovořili i o možnosti omezení provozu zařízení, ale to je na politickém rozhodnutí radnice,“ uvedl Radek Stulík.

Tuto informaci potvrdil také benešovský místostarosta Zdeněk Zahradníček. „S provozovatelem zařízení jsme o tom zatím nemluvili, ale jako jednu z možností vyřešení tohoto problému, ji samozřejmě zvažujeme,“ dodal politik.