Už zanedlouho by tento strašák všech řidičů měl začít mizet ze světa. Ředitelství silnic a dálnic, správce mezinárodní silnici E55, známé i jako silnice první třídy číslo 3, na níž křižovatka leží, už má stavební povolení, díky němuž tam může postavit takzvanou turbokřižovatku. Ta vozidla přivede z vedlejších silnic na I/3 bez toho, aby musela křížit cestu ostatním autům. Tedy mimoúrovňově a především, bezpečně.

„Vznikne tam spirálová okružní křižovatka,“ potvrdila mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Povolení ke stavbě turbo křižovatky U Topolu získalo ŘSD od Silničního správního úřadu Benešov, což je speciální stavební úřad. Ředitelství silnic a dálnic ČR do Benešova žádost zaslalo na konci března. Zhruba v polovině září, po přezkoumání podkladů a v rámci zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, úřad stavební povolení vydal.

Na zahájení stavby má ŘSD ze zákona „jen“ dva roky. Pokud by to v uvedeném čase nestihlo, celý zdlouhavý proces povolování, by se musel opakovat.

„Stavba obsahuje mimo jiného vybudování samotného křížení, propojení silnice I/3 se silnicí v Křižíkově ulici, protihlukovou stěnu a rekultivaci okolí a vegetační úpravy,“ uvádí v povolovacím dokumentu Karel Hlaváček, vedoucí oddělení silničního správního úřadu Benešov.

Kdy se začne skutečně stavět, není jasné. Podle mluvčí ŘSD Niny Ledvinové by to mohlo být už příští rok.

„Silnice I/3 se rozšíří o odbočovací a připojovací pruhy. Část Křižíkovy ulice ke komunikaci I/3 bude zaslepená a samotná křižovatka bude mít vnější poloměr zhruba šedesát metrů,“ připomněl místostarosty Benešova Jiří Švadlena.

Turbo křižovatka U Topolu naštěstí zcela přeruší turistickou trasu vedoucí od benešovského Černého lesa kolem Mariánovic do Konopiště. Turisté U Topolu musejí nyní přebíhat před auty, která se na ně řítí od jihu. Vzhledem k tomu, že jedou od jírovické křižovatky do kopce, zjevují se za jeho hranou, tedy horizontem, dost nečekaně. V rámci přípravy stavby turbo křižovatky muselo ŘSD vyřešit i tuto záležitost, tedy bezpečnou náhradu stávající turistické trasy.

„Proto pro turisty navrhujeme mimoúrovňové překonání silnice I/3,“ potvrdila mluvčí ŘSD Nina Ledvinová s tím, že se jedná o investice, v rámci nichž zaplatí ŘDS pouze přípravu a vybudování lávky pro pěší přes silnici I/3 a také přístupové rampy a schodiště. Ostatní investice spojené s napojením turistické trasy na lávku, půjde za městem Benešovem. Konstrukce lávky by měla stát ve vzdálenosti přibližně půl kilometru od křižovatky U Topolu ve směru na Prahu.

S budováním turbo křižovatky U Topolu ale velice úzce souvisí také další dopravní stavba v režii ŘSD. Bude jí zahloubení silnice I/3 pod úroveň současného terénu a její uspořádání s rozšířením na 2+1. V plánu má ŘSD u Benešova také další stavbu turbo křižovatky. Zatímco ta U Topolu má být součástí takzvaného jihovýchodního obchvatu města, jehož realizace je v nedohlednu, ta v lokalitě Červené Vršky bude začátkem severovýchodního obchvatu. A i když dílo nezačne vznikat hned, už má některé administrativní kroky jasně dané.