„Občané se nemusí ničeho obávat; vůbec se jich to nedotkne,“ zdůraznila v pondělí Jermanová, která je současně předsedkyní bezpečnostní rady kraje. Veřejnost si sice může místy povšimnout neobvyklého ruchu – neměla by se však setkávat s většími omezeními. „Bude to cvičení nanečisto,“ konstatovala hejtmanka.

Činnost pro případ, že by střední Čechy v masivní míře zhasly – a tentokrát nikoli v důsledku zpřetrhaných drátů při vichřici nebo sněhové kalamitě – bude nacvičovat i řada Středočechů. Práce energetiků usilujících o oživení sítě a o to, aby se vedení dostalo opět pod napětí, bude totiž jen jedním z dílů mozaiky. Do cvičení se zapojí také obce s rozšířenou působností, oblastní nemocnice, organizace kraje v čele se zdravotnickou záchrannou službou, složky integrovaného záchranného systému, ale také ústřední orgány, jejichž role je v podobné situaci nezastupitelná.

Třebaže z větší části půjde o cvičení štábního charakteru odehrávající se na pracovištích krizových štábů, některé akce se projeví i navenek. Nácvik v terénu chystají i některé obce s rozšířenou působností.

Bezpochyby nejviditelnější však bude v úterý odpoledne ruch u mostu v Poříčí nad Sázavou na Benešovsku. Tam se uskuteční vložené cvičení Voda 2018, připomněl ředitel Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Miloslav Svatoš, jehož tým scénář v deskách nadepsaných Blackout 2018 připravil. S cílem nejen prověřit akceschopnost orgánů krizového řízení i komunikaci s energetiky, ale také připravenost a funkčnost náhradních zdrojů elektrické energie a dodávky pohonných hmot.

V Poříčí se má nejen vyzkoušet, ale také představit stovce pozvaných starostů náhradní zásobování pitnou vodou pomocí mobilní úpravny. Ukázku zajistí Správa státních hmotných rezerv (SSHR), která také ve spolupráci s ministerstvem zemědělství bude zástupce obcí školit, aby zařízení uměli ovládat. A nejspíš dojde i na přípitek upravenou vodou. „Je to špičková technologie, není se čeho bát,“ poznamenal v pondělí předseda SSHR Pavel Švagr. Takové zařízení se ostatně podle jeho slov nyní běžně využívá v Dobříši – v souvislosti s dopady sucha… Ve středu se pak hlavní dění přenese do Kladna. Nejprve se bude řešit zajištění elektřiny pro nemocnici, následně dojde i na nastartování plynové turbíny elektrárny společnosti Alpiq Generation (CZ).

Součástí cvičení je rovněž anketa, v níž obce mají zhodnotit svoji připravenost na ochranu obyvatelstva. Radnice také dostaly brožury připravené společností ČEZ Distribuce, vycházející ze zkušeností s opatřeními po orkánu Herwart, a informace o možnosti využívat v krizových situacích pro spojení s energetiky speciální telefonní linku s přednostním odbavením.

Kolik to vše bude stát? Kraj zaplatí zhruba dvě stě tisíc korun, řekl Deníku vedoucí oddělení IZS a obrany krajského úřadu Luboš Navrátil. „Cvičící složky si výlohy hradí samy – v rámci vlastní připravenosti,“ poznamenal.