„Když si dáte trochu pozor, pořád se dá staveništěm projet. Přece to nebudu objíždět,“ zasmál se jeden z motoristů, který právě vystupoval před bytovkou v Chrástu - sídlišti z vozu, ale vědom si porušování dopravních předpisů nechtěl raději uvést jméno.

Na práce na silnici a uzavírku upozorňují řidiče informační tabule už v Týnci nad Sázavou. Tam je také vyznačena objízdná trasa přes Lešany, Břežany, Podělusy a Týnec nebo na opačnou stranu přes Krhanice, Čakovice a Týnec.

Samotné práce začínají až frézováním silnice na úrovní Chrástu – sídliště. Cestáři Krajské správy a údržby silnic si rozdělili práce na celkem šest etap a kvůli tomu silnici zcela uzavřeli. Neprůjezdnost je, jak dokládá i případ uvedený výš, ale zatím jen relativní.