Bez mála osm let se již hovoří o výstavbě přeložky z Vlašimi přes Pavlovice. Projekt za původně osm milionů korun měl řidičům na frekventované silnici usnadnit napojení k dálnici D1 tím, že významně omezí množství zákrut na zhruba dvoukilometrovém úseku z Vlašimi do Pavlovic a řidiči pojedou téměř přímo. Hlavu si ale postavili někteří vlastníci nemovitostí v Pavlovicích a odmítají pozemky dotčené stavbou městu Vlašim odprodat. Po osmi letech příprav tak není stavba ani zahájena.
„Za poslední dva roky se uskutečnila řada složitých jednání s majiteli jednotlivých pozemků a často nedošlo vůbec k dohodě,“ uvedl místostarosta Vlašimi Karel Kroupa s tím, že problém je v tom, že zastupitelstvo Středočeského kraje, který je vlastníkem komunikace a investorem plánované akce, stanovilo dvojí ceny. Jiné peníze za svůj majetek dostanou pavlovičtí a jiné zase vlašimští vlastníci pozemků. Nejednotné výkupní ceny za sousedící parcely jsou důvodem k letitému skluzu při přípravě stavby.
Zástupci krajského úřadu po domluvě s projektantem rozhodli, že celý úsek se rozdělí na dvě části. „Prozatím se začne legislativně připravovat nová komunikace ve vlašimském katastru,“ doplnil Karel Kroupa. Vlašimské radnici se totiž už podařilo v katastru města vykoupit nebo směnit veškeré pozemky, přes něž by měla budoucí silnice vést. Podle názoru vedení města Vlašim je škoda, že se projekt musí rozdělit, protože komunikace měla být přínosem hlavně pro lidi z Pavlovic. Chodci se z Pavlovic do Vlašimi totiž prakticky nedostanou. Silnice č.II/125 je vzhledem k frekvenci, sklonu a zatáčkám pro pěší velmi nebezpečná.
„Chodník, který by spojil Pavlovice s Vlašimí má být součástí stavby. Jistě by jej přijali chodci i cyklisté. Takhle ale bohužel bude muset skončit několik set metrů před Pavlovicemi,“ podotkl vlašimský místostarosta.

KAREL CHLUMEC