Tento program, prezentovaný agenturou Rajcha s hercem Oto Rajmanem, varuje a zároveň ukazuje mladým lidem, že problematika AIDS je hodně živá. Žáci divadelní představení pozorně a s velkým zájmem sledovali, stejně tak jako i dramatizaci románu Radka Johna Memento, kterou zde agentura představila v předešlém školním roce. Oba pořady pro obchodní akademii zajistila školní metodička prevence Ing. Eva Lhotáková a u žáků se setkaly s velmi kladným ohlasem.

Tomáš Lichtenberg