„Příjmy celkově vzrostly o zhruba 3,8 miliony korun, a to pouze v oblasti dotací, konkrétně na výkon sociálně právní ochrany dětí a volby do zastupitelstev krajů,“ připomněla Hana Zieglerová z Odboru financí MěÚ Benešov.

Úprava rozpočtu zahrnuje také například novou dotaci na mimořádné odměny pro sociální pracovníky v souvislosti s koronavirem.

Město upravilo znovu také převod finančních prostředků z hospodářské činnosti na výdaje na majetek hospodářské činnosti a na výdaje hlavní činnosti, a to s ohledem na zůstatek účtů.

„Provozní výdaje se celkově zvýšily o přibližně 1,9 milionu korun. Nejvýrazněji v oblasti sociálních služeb o 1,4 milionu a také v oblasti komunálních služeb a kultury,“ připomněla úřednice odpovědná za sestavování rozpočtů.

Benešovské investiční výdaje celkově od předešlé úpravy rozpočtu vzrostly o 2,7 milionu korun. Nejvíc město navýšilo investice do stavebních prací ve školství, a to o 1,9 milionu a v komunálních službách. Výdaje o 1,3 milionu korun tam navýšil nákup pozemků.

„Schodek rozpočtu je po této rozpočtové úpravě vyrovnán použitím zůstatku finančních prostředků z minulých let, a to zvýšením o přibližně devět set tisíc korun,“ dodala Hana Zieglerová.