Vybavení sanitky záchranné služby i hasičské cisterny tehdy viděla většina školáků poprvé. „Děti nejvíce zajímal defibrilátor i další vybavení sanitky,“ podotkl Miroslav Čermák, profesionální záchranář, který spolu s řidičem Martinem Barešem odpovídali na zvědavé dotazy školáků.

Ve školní tělocvičně čekala na všechny školáky překážková dráha, kombinovaná z gymnastických i hasičských překážek a náčiní, včetně spojování klasických hadic 'C' a proudnicí nazývanou 'mlhovka' nebo také 'kropička'. V učebně ve videopřehrávači byl pro školáky připravený instruktážní film a v další třídě absolvovali žáci vědomostní testy.

„Trochu nás zradilo počasí. Chtěli jsme dětem také předvést manipulaci s nosítky i vakuovou matrací,“ žehral Miroslav Čermák na typicky podzimní den. Deštík však nezabránil školákům požádat dobrovolné hasiče o předvedení lafetové proudnice na cisterně v akci. „Tak bude trochu vody navíc. My jsme zvyklí,“ poznamenal velitel samechovské jednotky.