Sochu, kterou navíc před několika lety v ulici Na Karlově poničili vandalové, zrestauroval podle dochovaných zdrojů sochař Daniel Tavalera.

Svatý Florián je považován za patrona hasičů, kominíků, pekařů, hutníků či hrnčířů, tedy povolání, které všechny spojuje práce s ohněm.