Cílem dvouleté kampaně je blíže seznámit lidi s netopýry a ukázat jim, jak velký mají netopýři význam pro fungování přírodních ekosystémů. Ne jinak je tomu i v Týnci nad Sázavou, kde ve věži hradu přebývá v letních měsících až 150 netopýrů či kaloňů. I oni mají pro město a jeho okolí velký přínos. Už za dva měsíce se začnou probouzet z hibernace a ze svých zimních úkrytů zamíří opět do volné přírody.

 Jak uvedla Petra Schnitzerová z České společnosti pro ochranu netopýrů, kaloni a někteří netopýři jsou významnými opylovači mnoha rostlin, včetně řady hospodářsky významných druhů. Hmyzožraví netopýři pak zase hrají významnou roli při regulaci početnosti hmyzu, včetně celé řady škůdců. „V současnosti je známo více než 1200 druhů netopýrů a kaloňů a stále jsou přitom objevovány druhy nové. Vyskytují se po celém světě, s výjimkou Arktidy, Antarktidy a některých ostrovů v Oceánii,“ říká Petra Schnitzerová.