Letošní podzimní výsadbou se jim podařilo splnit první etapu plánů občanského sdružení, většina pozemků je osázena.

„Dalším krokem bude založení bylinné zahrady našich prababiček a postupné budování experimentálního kulturního centra, jehož součástí by měl být i jeden z prvních přírodních pietních parků v České republice," řekla předsedkyně sdružení Karolína Josková a dodala, že členové a příznivci občanského sdružení se již počtvrté sešli, aby za pomoci dobrovolníků a jejich dětí vysadili do volné krajiny stromy a keře.

Výsadbou více než šedesáti stromů a stejného počtu keřů tak vytvořili nový remízek s výhledem na mýtický Blaník. Remízek jak bude dorůstat v budoucnosti opticky rozdělí stávající velkou louku na několik menších celků a zároveň se stane bezpečnou stezku pro lesní zvěř k vodě.

„Stromy i keře jsou místního původu, ale v pestrém složení, tak aby v budoucnosti nejen ptáci našli něco k jídlu. Na většině pozemku se budou celoročně pást ovce, kus louky se částečně nechá svému životu, tedy bez údržby," přiblížila záměr Karolína Josková s tím, že každý z přátel sdružení má možnost si adoptovat strom dle vlastního výběru, pozorovat ho jak roste a třeba si na něj umístit krmítko pro ptáky, či postavit vlastní lavičku.

Předsedkyně sdružení věří, že se projekt vytvořený za finanční podpory Nadace Partnerství a běžců Run Czech podaří postupně dobrovolnickou prací dotáhnout do zdárného konce.

KAREL CHLUMEC