V podstatě jde o tekutý přípravek obsahující kamennou drť, která má zabránit dalšímu rozšiřování prasklin a tvorbě výtluků.

K většímu komfortu řidičů to sice přispívá neznatelně, ale svůj účel takové ošetření silnice splní. Prodlužuje totiž životnost asfaltového povrchu silnice.