Byť například v oblasti Mníšku pod Brdy studenti dobře znají i dojíždění směrem na Dobříš a z širšího okolí se jezdí za vzděláním třeba i do Berouna nebo do Slaného, žáky z okolí metropole lákají především pražské školy. Do té míry, že jsou známé i výhrady vůči „zabírání míst“ Středočechy. Některé školy v hlavním městě uvádějí, že ze středních Čech dojíždí zhruba třetina studentů.

To potvrzuji i slova mluvčího magistrátu Víta Hofmana. „Ze Středočeského kraje do Prahy míří více než 30 procent žáků středních škol – což pak způsobuje situaci, že nám zdánlivě chybí místa.“

Někde to ale může být i podstatně víc. Třeba Radko Sáblík, ředitel prestižní Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia, Deníku řekl, že ji Středočeši zaplňují ze 40 procent. Právě zde si mohou vybírat skutečně jen ty nejnadějnější uchazeče, když třeba loni bylo na 150 míst v prvních ročnících podáno 659 přihlášek: na jedno místo více než čtyři.

Řešení pro budoucnost mají nabídnout přípravy na budování nových gymnázií v okolí metropole. Ostatně i v samotném hlavním městě se objevují úvahy o možnosti zřídit v okrajových částech nová gymnázia. V poslední době to ukázaly například debaty o možnostech budoucího využití areálu Brandejsova statku v Suchdole.

Stavět se mají dva zcela nové gymply

Nejdále pokročily přípravy na vznik nového gymnázia v Černošicích na Praze-západ, řekla Deníku hejtmanka Petra Pecková (STAN). Předpokládá, že zde by se mohlo začít stavět do dvou let. Radní Středočeského kraje pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN) upřesnil, že celková kapacita zamýšleného gymnázia v Černošicích by měla být 384 žáků. „Výstavba by měla být rozdělena na etapy a v první by mělo vzniknout dvanáct kmenových tříd pro 288 žáků. Ve druhé etapě se předpokládají další čtyři třídy. Pokud nenastanou komplikace, letos by mohla být vyhlášena architektonická soutěž,“ odpověděl Vácha na otázku Deníku.

V tomto regionu (kde mimochodem ještě v roce 2010 při vzniku hostivického gymnázia čelil tehdejší hejtman David Rath poměrně hlasité kritice oponentů v té době vládnoucí ČSSD, že nové gymnázium zde není potřebné a on se prý jen snaží povznést město, kde bydlí), je nyní situace nejtíživější. „Největší nápor na gymnázia je v oblastech kolem Prahy. Zatímco někde v kraji podle statistických dat připadají tři žáci na jedno gymnaziální místo, v okrese Praha-západ je to 16 na jedno místo. I proto plánujeme navyšování kapacit,“ vysvětluje Vácha souvislosti.

Řešení mají vedle nové výstavby v Černošicích nabídnout i další plánované stavební akce. Na Praze-západ se ještě připravuje výstavba nového gymnázia v Jesenici. „Tam jsme zatím na začátku,“ upřesnila hejtmanka Pecková. Dále jsou ještě v plánu rozšíření kapacity půdní vestavbou na Gymnáziu v Říčanech, rekonstrukcí čtvrtého nadzemního podlaží na Gymnáziu Hostivice a půdní vestavbou Gymnázia Beroun.

Přibývají třídy, jsou potřeba učitelé

Ostatní krajské střední školy podobně palčivé problémy s kapacitou nemají. Středočeský kraj totiž v minulosti snižoval počty míst jen mírně, i když demografický pokles se objevil výrazný. Nyní je naopak aktuální demografický růst ve věkové skupině 15–18 let, s čímž souvisí postupné zaplňování středních škol ve Středočeském kraji a snižování počtu volných míst.

I tak některé školy průběžně žádají o změnu nejvyššího povoleného počtu žáků, pokud to prostory umožňují. Od září bude navýšena kapacita SZeŠ Rakovník, a to o 30 žáků, SZŠ a VOŠ Kladno také o 30 žáků, SZŠ a VOŠ Mladá Boleslav o 60 žáků, Gymnázia Hostivice o 25 a SOU a SOŠ stavební Kolín o 40 žáků.

Podobné je to rovněž v Praze, kde se školy taktéž snaží využívat všechny prostory, které mohou mít k dispozici. „Počet otevíraných tříd prvních ročníků se snažíme zvyšovat. Vše je limitováno stanovenými kapacitami škol, které se ne všude dají navýšit,“ uvedl za magistrát Hofman. „Nesmíme ale zapomínat i na další limit, kterým je nedostatek učitelů středních škol,“ upozornil, že s navýšením počtu tříd je spojena i potřeba zajistit více vyučujících.