Recept na zajištění v celé republice nedostatkových zdravotních sester, mají v benešovské Nemocnici Rudolfa a Stefanie. Tam jich nyní stále ještě chybí dvacet.
Práci středoškolsky odborně vzdělaných sester v ošetřovatelské péči přebírají ošetřovatelky, sanitární pracovnice a také pomocný personál. Tedy jinak: Škrtnou se tabulková místa sester, proto už ve statistikách nebudou chybět.
Situaci ředitel ústavu Milič Řepa nepovažuje za neutěšenou, ale naopak ji vnímá pozitivně.
„Pokrokem je především to, že se nám daří počet chybějících sester snižovat. Když jsem v prosinci do Benešova přišel, chybělo ještě o deset sester více,“ vysvětlil s tím, že čísla budou díky výše popsanému systému nejspíš ještě příznivější.
Chybějící personál podle ředitele Miliče Řepy na úroveň péče o pacienty negativní dopad nemá. Tabulková místa sice obsazená nejsou, na směnách ale pacienti takovou skutečnost nejspíš ani nepoznají.
„Do práce chodí někdo častěji a to je mu propláceno jako přesčasy,“ řekl ředitel. „Sestra si u nás průměrně, včetně přesčasů, vydělá přes jedenadvacet tisíc korun.“
Přilákat sestry do benešovské nemocnice má také náborový příspěvek. „Ten jsme zavedli kvůli konkurenceschopnosti a je určený jen pro některé profese. Hlavní hybatel pro rozhodnutí, zda pracovat v naší nemocnici, ale tato položka není. Nejdůležitější je klima na pracovištích. Atmosféra v celé nemocnici se změnila, proto u nás sestry zase chtějí pracovat. I kvůli tomu už jich do Benešova přišlo několik z Prahy. Cítí, že se jim tu dobře pracuje, že je tu dobrá atmosféra a že jejich úsilí má smysl,“ dodal Řepa.