Podjezd pod železničním mostem by sám o sobě neměl být problém, kdyby silnice pod mostem nezahýbala výrazně vpravo. Kvůli tomu nemají řidiči jedoucí z kopce od dálnice dostatečný rozhled. Potíže mají především řidiči kamionů, ale také hasiči s těžkou technikou - a to také kvůli podjezdné výšce. Když se pak přidá ještě fakt, že od centra města ve stejný čas míří k dálnici tahač s předlouhým návěsem, může být na problém zaděláno.

Koupadla v Benešově nejsou oficiálně koupalištěm, ale požární nádrží.
Občané chtějí lepší kvalitu vody na Koupadlech. Bylo by to drahé, říká radnice

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje proto jednala se státním podnikem Správa železnic (SŽ) o prodloužení mostu a tím i o rozšíření nepřehledného podjezdu. Mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda již dříve připomněl, že komplexní rekonstrukce mostu přes silnici II/110 i mostu ve vedlejší Růžové ulici SŽ zahájila v roce 2021. V případě ocelového trámového mostu v ulici Na Důlích se podle něj počítá s rozšířením mostního otvoru, který umožní uvedení pozemní komunikace pod mostem do normového stavu včetně úpravy chodníku. Díky nové štíhlejší nosné konstrukci se zároveň zvětší také podjezdná výška tohoto mostu.

Práce oddálila stavba silničního mostu

Jenže loni se žádné zásadní práce na mostě v ulici Na Důlích nekonaly. Podle SŽ je nebylo možné provést ve výluce v naplánovaném ani v náhradním termínu kvůli zamítnutí nezbytné uzavírky silnice II/110 z důvodu souběžně probíhajících silničních staveb v Sázavě a na navrhovaných objízdných trasách. Jinými slovy: nešlo to kvůli stavbě nového silničního mostu v Sázavě.

To také podle současného vyjádření Dušana Gavendy znamená, že rekonstrukce železničních mostů v Sázavě v roce 2023 zatím pokračovat nebude. Navíc podle něj byla nepřetržitá výluka železnice, potřebná pro provedení prací na mostech, v rámci koordinace s dalšími železničními stavbami přesunuta na následující rok.

„Bližší termín, od kdy bude moci stavba v Sázavě dále probíhat, se bude odvíjet od termínu nově přidělené výluky pro rok 2024,“ vysvětlil Dušan Gavenda zásady staveb SŽ.