Samotné odbahňování, které bylo v posledních týdnech vlastně jedinou viditelnou aktivitou díla za téměř 70 milionů korun, se teď dokonce zcela zastavilo.

„Důvodem je výlov rybníků na kaskádě Konopišťského potoka," vysvětlil místostarosta Benešova Roman Tichovský.

Koryto potoka vyhloubené na okraji konopišťské nádrže totiž nestačí odvést dolů po proudu zvýšené množství vody z vypouštěných rybníků, které obhospodařuje společnost Líšno s.r.o. Proto je nyní Konopišťský rybník z poloviny znovu zaplněný vodou.

Jenže nestranní pozorovatelé na hrázi Konopišťského rybníka nevidí ani pracovníky firmy, která prováděla její rekonstrukci. Benešovem se už dokonce roznesla informace, že tím hlavním důvodem zastavení opravy hráze a pokládky kamenné dlažby, jsou finanční nesrovnalosti mezi investorem, tedy Benešovem a zhotovitelem.

„Nic takového není pravdou," popřel pobaveně dohady veřejnosti místostarosta Benešova Roman Tichovský. „Jediným důvodem, proč dělníci nepokračují v dláždění hráze je, že pracují na jiné její části. Dokončují totiž opravu hlavního stavidla," vysvětlil místostarosta Benešova.

Kromě toho potřebuje zhotovitel k dokončení zakázky na hrázi i její zaměření, které pro pokračování prací dosud chybí. Z něj pak bude jasné, jak vysoko budou lemy dlažby a také to, v jaké výšce mají dělníci ukotvit zábradlí.