Nenápadná, ale o to důležitější je práce Farní charity Vlašim. Ta zajišťuje domácí zdravotní péči. Vykonává ji šest registrovaných zdravotních sester.
Pracovnice vlašimské charity loni provedly kolem pěti tisíc návštěv u více než 250 pacientů.
„Pět sester pracuje pro Vlašim a dojíždí i do okolních obcí v okruhu dvanácti kilometrů. Další sestra slouží pro Benešova a jeho okolí,“ přiblížila hlavní náplň práce bývalá ředitelka vlašimské charity Libuše Němcová s tím, že mnoho lidí si stále plete tuto odbornou zdravotní práci s pečovatelskou službou. Rozdíl je v tom, že práci sester může doporučit pouze ošetřující lékař nebo nemocnice při propuštění pacienta do domácího ošetřování. Jedná se tak o službu zcela hrazenou zdravotní pojišťovnou.
„Sestry jezdí za pacienty vlastními auty, protože služební auto nemáme. Pojišťovny nám proplácejí pouze pohonné hmoty,“ uvedla Němcová, kterou v její funkci nahradila Daniela Laloučková.
Nezbytné opravy a údržbu vozového parku si tak musejí sestry Farní charity Vlašim hradit samy ze svých peněz. Navíc je cesta za pacienty v období, jaké je právě v těchto dnech, náročná a podle slov pracovnice charity často i nebezpečná. Pracovnice vlašimské charity by se proto vůbec nebránily, kdyby se našel nějaký sponzor ochotný přispět na služební vůz.
„Tuto naší službu může časem potřebovat každý,“ dodala Němcová.
Odborná zdravotní péče však není jedinou činností pracovnic vlašimské charity. Začátek každého roku pro ně znamená vysoké pracovní nasazení při organizování Tříkrálové sbírky. Ta letošní, při níž se trojice koledníků vydaly do domácností Vlašimska, vynesla více než 320 tisíc korun. Peníze budou použity pro potřebné a na pomoc při humanitárních katastrofách. Část peněz se také vrací zpět do farnosti na její činnost.
Vlašimská farnost také umožnila setkání seniorů, kteří se již jen velmi obtížně pohybují a nemohou se tak se svými vrstevníky setkávat. Dobrovolníci je přivezli, zajistili občerstvení a opět rozvezli vlastními auty. Při tom vlašimská charita od státu za poslední dva roky nedostala žádnou dotaci a je odkázána jen na příspěvky od dárců.
„Další naší důležitou službou je pravidelný sběr ošacení a dalších věcí pro lidi v tísni. Každou první středu v měsíci od dubna do října mohou lidé přispět v této sbírce, o kterou se stará pět dobrovolných pracovnic,“ přiblížila Libuše Němcová další z aktivit charity s tím, že i s touto sbírkou je spojená náročná práce při třídění, balení a nakládání na auta.

KAREL CHLUMEC