Programy nabízí Muzeum Podblanicka sídlící ve vlašimském zámku. Program výuky navazuje na předchozí exkurze určené zejména druhým stupňům základních škol a měl by přiměřenou formou rozšířit znalosti středoškolské mládeže v oboru historie, estetiky a ochrany památek.
„Exkurze navazuje na výukové plány středních odborných škol a gymnázií a vhodně doplňuje dějepisné a esteticky zaměřené učivo,“ uvedl ředitel Muzea Podblanicka Radovan Cáder s tím, že studenti by měli být schopni vidět zástavbu prostřednictvím stylových etap, a měli by být motivováni i k dalšímu zájmu o urbanistickou tvář města. K tomu má přispět zvláště kapitola seznamující se zásadami památkové péče.
Během terénní exkurze pak zájemci o doplňkovou výuku shlédnou gotiku kostela sv. Jiljí, přesunou se do renesance a baroka při návštěvě zámku a děkanství. Jednu výukovou hodinu doplní klasicismus, romantismus, secese funkcionalismus i moderna. Každý ze stylů má ve Vlašimi svého architektonického zástupce.
Terénní exkurze po dobových stavebních stylech může doplnit i výuka virtuální, kterou pracovníci muzea zprostředkují v prostorách muzea či školy.
„Nabízené varianty výkladu lze podle potřeby vyučujících po dohodě modifikovat,“ doplnil pracovník vedení muzea s tím, že je třeba výukové programy nejprve vždy písemně či telefonicky objednat.

KAREL CHLUMEC