Jeho ošetřování je vlastně jen jednou aktivit, kterou se občanské sdružení, jímž Spolek přátel Konopiště je, zabývá. Do parku se jeho členové vydávají dvakrát za rok. Na jaře a na podzim. Vyřezávají náletové dřeviny, uklízejí odpadky pohozené nepořádníky. Činí tak od roku 2011. Nedávno měli „přátelé" už jubilejní, desátou brigádu.

Spolek má v současnosti deset členů a je otevřený každému, kdo má zájem přiložit kvůli Konopišti, ruku k dílu. Sdružení ale nepomáhají jen ti, kteří jsou jeho členovy a platí roční příspěvek sto korun. Spolek má také řadu sympatizantů. Ti se tak stávali jakýmisi kolečky v soukolí, díky nimž celý organismus dobrovolnosti už pět let žije.

I když si lidé zvnějšku mohou myslet, že Spolek přátel Konopiště dělá práci za druhé, například za Lesy ČR nebo Národní památkový ústav, jeho předseda Petr Mareš, to tak nevnímá.

„Myslím, že není na místě napadání Lesů ČR, že se o park nestarají. Park je v nesrovnatelně lepším stavu, než byl před pěti lety. Ředitel Lesního závodu Konopiště je dokonce terčem kritiky svých nadřízených kvůli tomu, že se o park stará víc, než by měl, protože jeho prvotním úkolem jsou výnosy z těžby dřeva nebo honů. Jestli jsou v parku vyřezané nálety, to ředitelství Lesů ČR v Hradci Králové nezajímá. Bez pomoci Lesů ČR bychom při brigádách moc neudělali. Posílají nám na pomoc lidi i techniku. A bez techniky by to opravdu nešlo," tvrdí Petr Mareš.

Kromě brigád je úsilím spolku také propojit Benešov s parkem bez toho, aby lidé museli přecházet mezinárodní silnici E55.

„Chtěli bychom vchod do parku obnovit do podoby, v jaké byl dříve," dodal předseda Spolku přátel Konopiště Petr Mareš s tím, že následující jarní brigáda v příštím roce, bude kopírovat úplně první práce, s nimiž „přátelé" začínali na hrázi Konopišťského rybníka v roce 2011.