Po nových rozvodech elektřiny a instalaci spořivého pouličního osvětlení bude kanalizace dalším dílkem začleňování Ameriky k městu. Místo si k trvalému životu vybírá stále více těch, kteří tam, v původně zahrádkářské, později rekreační lokalitě, mají stále jen zahradní domek uzpůsobený pro sezonní pobyt.

„Trvale tam žije kolem stovky lidí,“ připomněl votický starosta Jiří Slavík. „Další lidé tam však pobývají po většinu roku,“ dodal k měnícímu se významu místa s tím, že situace s likvidací splašků je tam hodně špatná.

Podle starosty by bylo sice ideální stavět kanalizaci už napřesrok, ale to se nejspíš nepovede. Město totiž teprve po získání stavebního povolení začne shánět dotaci. Tu už pro rekonstrukci a intenzifikaci čistírny odpadních vod (ČOV) umístěné na opačném konci města. Bez tohoto kroku by výstavba kanalizace na Americe vůbec nepřipadala v úvahu. ČOV je totiž na samém konci hraně možností.

„Nevíme ale, jak to všechno příští rok bude,“ řekl Jiří Slavík a připomněl, že by byl rád, aby se stavba realizovala ještě v tomto volebním období, tedy do podzimu 2022.

Výstavbu, která podle stavebního povolená zahrnuje osm samospádných kanalizačních stok dlouhých celkově 2137 metrů, doplní i jedna 207 metrů dlouhá větev tlaková. Veškeré hlavní vedení s odbočkami k jednotlivým parcelám bude mít průměr potrubí 300 a 250 milimetrů a jeho instalaci zaplatí město.

„S obyvateli Ameriky se ještě musíme domluvit na tom, aby si přívod kanalizace ke svému domu vybudovali vlastními náklady,“ sdělil starosta a vyjádřil i přesvědčení, že přes to všechno bude o připojení ke kanalizaci mezi obyvateli Ameriky zájem. „Kdyby však lidé tuto možnost, kterou jim dáme nevyužili, pak by bylo na našem odboru životního prostředí, aby se ještě intenzivněji zabýval způsobem, jakým obyvatelé likvidují svou splaškovou vodu,“ upozornil Jiří Slavík s tím, že není možné vypouštět septik jen tak do příkopu. Současně připomněl, že pro tamní domácnosti bude kanalizace nejlevnější a nejjednodušší řešení.

Jakým způsobem lidé z Ameriky za splašky zaplatí, zatím není jasné. Možnosti jsou v podstatě jen dvě. Placení paušálně, tedy bez ohledu na skutečné zatěžování kanalizace, nebo platbu za litry, které projdou přes zaplombovaný vodoměr umístěný na studni. Vodovod totiž na Americe není.

„Musíme se domluvit s Compagem, který je správcem vodovodu a kanalizace. Za mě by bylo lepší placení paušálu,“ řekl starosta.

Vedle Ameriky výstavba kanalizace čeká také horní Beztahov na opačném konci města. Tam se bude stavět i vodovod. Do dalších místních částí je dotažení potrubí nereálné. Tam město ekologii řeší dotací pro ty, kteří si vybudují vlastní domovní čistírnu odpadních vod.