Žadatelem o povolení ke kácení dřevin mimo les může být vlastník pozemku, na které stromy rostou, nebo i uživatel pozemku. Ten to ale může učinit jen se souhlasem vlastníka. Ne vždy je ale povolení nutné. „Povolení ke kácení není potřeba u dřeviny o obvodu kmene do 80 centimetrů ve výšce 130 centimetrů nad zemí, pokud nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí,“ vysvětlil Ferdinand Beran z Odboru životního prostředí Městský úřad Benešov.

Významné krajinné prvky jsou vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Stromořadí je podle vyhlášky souvislá řada nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy. To platí i v případě, že v řadě stromů některý chybí. Stromořadími ale nejsou stromy rostoucí v řadách v ovocných sadech a plantážích dřevin.