Děti ze zájmových kroužků Hra na flétnu a Šikovné ruce společně s vychovatelkami Jitkou Křepelkovou a Helenou Bradovou seniorům zpívaly známé písničky a malí flétnisté je doprovodili na nástroje.

„Senioři s dětmi také společně vyráběli papírové sněhuláky, kteří jsou pro děti symbolem zimy, i když sníh je vlastně čím dál tím vzácnější,“ poznamenala vychovatelka Martina Fojtíková.