Věc se posunula ve správních řízeních, proto byla majiteli koní udělena pokuta a došlo k rozhodnutí o vyvlastnění asi 83 koní. Zatím ale rozhodnutí není v právní moci, město Votice proto čeká, kdy bude vypsáno první jednání soudu. V případě, kdy se případ dostane do právní moci, postup bude takový, že koně převezme úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. „Schůzku s úřadem máme 2. října, sám ji inicioval,” uvedl starosta Votic Jiří Slavík.

O samotném vyvlastnění koní rozhodl městský úřad Votice jako příslušný orgán na základě podkladů k případu. „Rozhodli jsme na základě informací od státní veterinární správy, že koně byli týraní, a že se vlastník o ně do budoucna nedokáže postarat,” doplnil Jiří Slavík.O koně se zatím starají pověření chovatelé. Za péči o zvířata muselo město Votice vydat milion a půl korun. V tuhle chvíli již nebyly na popud města vystaveny některé faktury, chovatelé na vyplacení čekají. „O navýšení rozpočtu budeme jednat se zastupitelstvem 2. října,” řekl Jiří Slavík.

Peníze, které město do koní investuje, jsou z přebytku z minulého roku. Finance ale mohly posloužit jinému účelu jako opravě komunikací či městské výstavbě. „Zastupitelstvo je rozděleno na dva tábory, i když o koně se zástupci města postarat chtějí,” uvedl místostarosta Votic Jan Kučera.

Starosta Votic proto jedná i se zástupci státu, zda by peníze na péči o koně poskytli. Kraj ale na tyto potřeby rozpočet nemá. Otázkou se bude zabývat Ministerstvo zemědělství.

I tak by ale výlohy měl řešit majitel koní. Exekučně po něm bude město peníze vymáhat po vyvlastnění. Až k vyvlastnění dojde, úřad, kterému koně připadnout, možná zvířata nabídne v aukci. Není totiž pravděpodobné, že by se stát o koně postaral. Ani tak Votice nebudou mít o koně zájem. V erbu má město svatého Václava a dvě věže, proto stádo přenechá někomu jinému.