Do redakce přijeli za odměnu a s nimi při dorazila i ředitelka školy Miroslava Ottlová. Školáky nejvíce zajímal každodenní proces získávání informací a také technické záležitosti s tvorbou deníku spojené. Například fotografování nebo přenos dat z redakce do tiskárna a poté k distributorům a nakonec ke čtenářům. Z hodinového pobytu v redakci vznikla i řada fotografií.