Z předsedy strany chtějí mít premiéra

Středočeští sociální demokraté také podpořili nominaci Jiřího Paroubka, který bude v březnu znovu kandidovat na post předsedy strany. Dolejš přitom sebevědomě prohlašoval, že v tomto případě nejde jen o to, kdo povede ČSSD, ale také o obsazení funkce předsedy vlády. Po podzimním úspěchu v krajských volbách a vzhledem k zájmu, s jakým se u pacientů setkává možnost neplatit regulační poplatky v krajských nemocnicích (což bylo hlavním předvolebním slibem ČSSD a ve středních Čechách podle hejtmana Davida Ratha dar kraje odmítlo pouze půl procenta pacientů), se už totiž oranžoví socialisté předem považují za vítěze i v nadcházejících volbách – ať už půjde o volby do Evropského parlamentu, anebo do naší Poslanecké sněmovny.
V Top Hotelu Praha, kde se krajská konference ČSSD konala, sice Paroubek připustil, že nelze očekávat, že si strana natrvalo udrží tak vysoké preference, jaké získala pro krajských volbách – zpochybnil ale údaje o poklesu obliby mezi voliči, které jeho straně přičítají některé průzkumy veřejného mínění z poslední doby. „Agentura Median měla před krajskými volbami odhad, že zvítězíme o tři až čtyři procenta, rozdíl byl ale 11 procent. Já věřím tomu, co uvádí STEM,“ odmítl Paroubek úvahy, že by jeho strana měla důvod k obavám. Z jednoho průzkumu jedné z agentur působících na mediálním trhu nechce předseda ČSSD vyvozovat žádné závěry. „Reálný výsledek v příštích volbách je mezi 35 a 40 procenty,“ zahrál si Paroubek na prognostika – a připomněl, že STEM aktuálně uvádí 48 procent.

Strana má tři recepty, jak nasytit národ

Členové vedení strany hýřili v Top Hotelu optimismem. Sami sebe prezentovali jako spasitele, kteří znají příčiny současné hospodářské krize – a především mají způsob, jak čelit jejím důsledkům. „V Americe žili tak, že měli – s prominutím – mastnou bradu. A protože svět je globální, krize, kterou tam rozpoutali, se přenesla do České republiky,“ konstatoval stínový ministr průmyslu Milan Urban.
Podle jeho slov ale sociální demokracie zná recepty, jak dopady krize na občany naší země zmírnit. „Především je to skutečné čerpání evropských fondů, tedy nenechávat v Bruselu ležet peníze, na které máme nárok. Sto třicet miliard je suma, která by pro české firmy mohla přinést hodně zakázek,“ Radí Urban, jak posílit zaměstnanost. Dalším způsobem, jak zajistit lidem práci, je podle něj posílení veřejných zakázek. Na mysli má především rekonstrukce či výstavbu nemocnic, škol, silnic – ale také třeba úpravy jaderných elektráren v Temelíně i Dukovanech nebo rekonstrukce elektráren tepelných.„Stejně se to bude muset udělat – tak proč ne v době krize, aby měli lidé práci?“ nabízí Urban řešení. Třetím z kroků, které by měly pomoci českým firmám, je podle stínového ministra průmyslu významnější podpora exportu. „Podívejte třeba na Čínu, která má 1,3 miliardy obyvatel. Kdybychom tam dodávali třeba sirky, jaký význam by to mělo pro českou ekonomiku!“ přiblížil Urban svá řešení delegátům středočeské krajské konference ČSSD.