Poskytovatelé, kteří nebudou nahlášeni v evidenci přes uvedený e-mail, nebudou mít nárok na vládní kompenzační příspěvek. Výzva se ale netýká ubytování v domácnostech nebo obydlích fyzických osob.