Letos to bylo již po deváté, kdy si průvodci pro umocnění atmosféry oblékli historické kostýmy a v jednotlivých místnostech byla sehrána malá divadelní představení z historie hradu a rodu Sternbergů.

Při prohlídce se tak návštěvníci mohli setkat například s Františkem Palackým a vidět, jak sepisuje dějiny sternberského rodu, či zastihnout vídeňského malíře Josepha Steinera při práci na obrázkovém rodokmenu.

„Průvodkyně – klíčnice vám ale představí i další šternberské osobnosti, které žily od 15. století do současnosti," uvedl Petr Štoček z občanského sdružení Posázavský Pacifik, který upozornil, že každé Putování je jiné.

Na hradě bylo také dělostřelecké ležení

Proto se lidé mohli tentokrát těšit na význačné i prosté postavy ze šternberských dějin, se kterými se při předchozích ročnících nesetkali. Kromě toho měli možnost navštívit vojenské ležení dělostřelců Augusta von Groeben u hladomorny, na nádvoří hradu se nechat pobavit kejklířem, nebo se občerstvit ve středověké krčmě a ochutnat vyhlášené šternberské koláčky.

„Občanské sdružení Posázavský Pacifik při této příležitosti již tradičně vypravilo v sobotu zvláštní vlak z Benešova do Českého Šternberka a Kácova," připomněl Petr Štoček.

Vlak jel z Benešova do Kácova a zpět

Ten vyrazil z Benešova přesně v 10 hodin. Odtamtud pokračoval přes Čerčany, Hvězdonice, Chocerady, Samechov a Sázavu do zastávky Český Šternberk, která se nachází přímo pod stejnojmenným hradem. Poslední zastávkou pak byla železniční stanice Kácov, kde v půl dvanácté svou dopolední jízdu historický vlak ukončil. Na zpáteční jízdu do Benešova se pak Posázavský Pacifik vydal ve tři hodiny odpoledne.

„Zvláštní vlak je sestavený z historických přípojných vozů Balm z 60. let minulého století a veze ho motorová lokomotiva T 435.003 zvaná „Hektor", vyrobená v roce 1959," vysvětlil Petr Štoček.

Lidé se mohli cestou vlakem občerstvit

„Aby cestujícím jízda vlakem lépe ubíhala, budou mít k dispozici vůz s barovým oddílem, kde bude možné si zakoupit drobné občerstvení, teplé a studené nápoje a suvenýry. Točit se bude Kácovské pivo," dodal Štoček.

Pro cestující ze zvláštního vlaku byly rezervované prohlídky hradu Český Šternberk tak, aby měli bez problémů možnost stihnout zpáteční odjezd. Na prohlídku, která trvá zhruba 50 minut, se totiž čekají dlouhé fronty, a těm se díky rezervaci cestující Posázavského Pacifiku vyhnuli.

Na hradě Český Šternberk ožila historie

Již podeváté expozici hradu Český Šternberk zaplnili historické postavy, které představovali dějiny rodu Sternbergů a jejich rodového sídla. Návštěvníci se setkali nejen s všeobecně známými osobnostmi jako byl Jiří z Poděbrad nebo František Palacký, ale například i s maminkou či s babičkou současného majitele hradu Zdeňka Sternberga. Tradiční Putování šternberskou historií se konalo 18. a 19. října.

„Nejsou to jen běžné kostýmované prohlídky," uvedla kastelánka hradu Zuzana Míková. „V každé místnosti prohlídkové trasy se odehrává scénka, která naživo přiblíží našim návštěvníkům, jak se na hradě žilo v různých obdobích, a připomene i slavné osobnosti české historie, které jsou se Sternbergy spjaty."

V knihovně tak návštěvníci potkali mladého Františka Palackého sepisujícího sternberské dějiny, své první významné dějepisné dílo. Vedle v jídelně se seznámili se správcem českých zemí, pozdějším králem, Jiřím z Poděbrad, jak se svou manželkou Kunhutou ze Sternberga dohaduje, kam nejlépe a nejvýhodněji provdat své dcery.

„Každý rok naše Putování obměňujeme, připravujeme nové scénky, aby se u nás pobavili i ti, kteří již navštívili některý z předchozích ročníků," dodala kastelánka.

Na Putování šternberskou historií se podílelo na padesát nadšených hereckých amatérů, kteří jsou vesměs stálými i sezonními zaměstnanci hradu.

„Nemůžeme se ani nazývat ochotníky, protože všichni účinkující se hraní věnují jen o tomto jediném víkendu v roce," řekla kastelánka. „Výjimkou je pouze kejklíř, který představuje své kousky na hradním nádvoří, a členové Československé společnosti vojenské historie Brno, kteří rozbili dělostřelecké ležení u Hladomorny."

Dělostřelci povyprávěli návštěvníkům o životě vojáka v polovině 19. století a předvedli, ale i nechali zájemce vyzkoušet, jak se střílelo z děla a z dobové pušky.

Prohlídky se pořádaly v sobotu 18. a v neděli 19. října od 9 hodin ráno každých 15 minut, poslední prohlídka odešla patnáct minut po čtvrté hodině odpolední.

Kdo si chtěl návštěvu Putování šternberskou historií ještě více zpříjemnit, mohl se do Českého Šternberka vydat historickým motorovým vlakem, který občanské sdružení Posázavský Pacifik vypravilo pro tuto příležitost v sobotu dopoledne z Benešova a z Kolína.

Kateřina Řeháková, zástupkyně kastelánky hradu Český Šternberk

Hrad Český Šternberk

Roku 1241 založil Zdeslav z panského rodu Divišovců nad řekou Sázavou raně gotický hrad a pojmenoval jej Sternberg, počeštěle Šternberk. Jméno jednoho z prvních kamenných hradů v Čechách odvodil jeho zakladatel ze svého erbovního znaku, zlaté osmihroté hvězdy, a dle dobové módy poněmčovat názvy (Stern = hvězda, 
Berg = hora).
Středověká podoba raně gotického hradu je skryta v jádru dnešní stavby, která byla vytvářena několika úpravami. Stavební vývoj sahá od pozdně gotických přestaveb zdokonalujících obranný systém, až po honosné raně barokní úpravy interiérů pro účely pohodlného obývání. Začátkem 20. století byl hrad znovu upraven, aby vyhovoval moderním nárokům na bydlení, vybudován byl vodovod, hrad byl elektrifikován a ve 30. letech ještě vybaven ústředním topením.
Rod zakladatele, Sternbergové, hrad vlastní dodnes. Současným majitelem je Zdeněk Sternberg (*1923).
Český Šternberk se řadí k nejlépe dochovaným hradním celkům v České republice.